A Csörsz utca 14 alatt található sportcentrum licites bérbeadásának eredménye

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 1124 Budapest, Csörsz utca 14. szám alatt található sportcentrum, a mellette lévő három sportpálya, valamint a Jagelló úti földfelszíni gépkocsi parkoló (helyrajzi szám: 7911/2) bérbeadására irányuló egyfordulós licittárgyalás eredményét, azon belül a nyertes pályázó nevét, a bérbeadás kezdeti és végdátumát, valamint a licit során kialkudott végleges bérleti díjat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. december 19.

Üdvözlettel:

Harang Péter

Károlyi Helga, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Harang Péter!

 

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
részére címzett, a 1124 Budapest, Csörsz utca 14. szám alatt található
ingatlan bérbeadásával kapcsolatos közérdekű adatigénylésére válaszolva az
alábbi szíves tájékoztatást adom:

 

Figyelemmel arra, hogy az adatigényléssel érintett ingatlan Budapest
Főváros XII. kerületében található, arra vonatkozóan nem áll módunkban
adatot szolgáltatni. Kérem, hogy megkeresésével a Budapest XII. kerület
Hegyvidéki Önkormányzathoz fordulni szíveskedjék.

 

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánva maradok tisztelettel:

 

Károlyi Helga

kabinetvezető

 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Polgármesteri Kabinet

 

1024 Budapest

Mechwart liget 1. II. em. 210.

telefon: +36-1/346-5583

fax: +36-1/346-5431

Bognár Orsolya, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Harang Péter!

 

Csatoltan küldöm dr. Szalai Tibor jegyző úr válaszlevelét a közérdekű
adatkérésével kapcsolatban.

 

Tisztelettel:

 

 

Bognár Orsolya

nemzetiségi ügyintéző

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala

1024, Bp., Mechwart liget 1.

+36-1/346-5508