A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal nevét használó Facebook oldallal kapcsolatos adatok

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre , hogy van e bármilyen szerződéses kapcsolat a BKMKH és a nem hivatalos Facebook oldalt üzemeltető magánszemély vagy ezen magányszemély által képviselt, tulajdonolt cég, cégek között. Kérem ezzel kapcsolatosan minden olyan irat, szerződés és számla megküldését amelyek ezzel kapcsolatban a BKMKH rendelkezésére állnak és az Info tv. alapján kiadhatóak.

Tájékoztatásukat kérem továbbá, hogy milyen szerződéses vagy
szerződésen kívüli kapcsolatban állnak a BKMKH nem hivatalos
Facebook oldalán megjelenő sajtóközlemények forrásaként megjelölt hírforrásokkal, személyekkel. A teljesség igénye nélkül az utóbbi 2 hónap hírforrásai: Dr. Kerényi János, kormanyhivatal.hu, bacsmegye.hu, hírös.index, tudasodajovod.hu.

Ezen kívül kérem tájékoztatásukat, hogy tettek e vagy
terveznek e tenni valamit a nem hivatalos Facebook oldallal?

A félreértések elkerülése végett a kérésemben emlegetett Facebook oldal pontos elérhetősége: https://www.facebook.com/pages/B%C3%A1cs...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. április 22.

Üdvözlettel:

Eininger László

Eininger László hozzászólt ()

A rendelkezésre álló idő fele lassan letelik. Remélem most sikerült a törvényes határidőn belül válaszolni.

Eininger László hozzászólt ()

Tisztelt Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal!

2013. április 22-én megküldött adatigénylésemre Önöknek lehetőleg azonnal, de legkésőbb 2013. május 7-ig válaszolniuk kellett volna a 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése szerint.

Kérem, hogy az eredeti adatigénylésnek megfelelően a kért adatokat, szerződéseket és egyéb iratokat küldjék meg részemre.

Üdvözlettel:

Eininger László