Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Milyen okból lett a 815 033-as pályaszámú Stadler Kiss motorvonat a normál (4 alap ülőhelyes (ebből 2 vezetőállással), 1 keréprászállításra alkalmas és 1 mozgáskorlátozottak számára kialakított kocsi) helyett 2 alap ülőhelyes (mindkettő vezetőállással), 3 kerékpárszállításra alkalmas és 1 mozgáskorlátozottak számára kialakított kocsiból összeállítva? Amennyiben ezen összeállítás a megrendelés részét képezte, kérem szíveskedjen tájékoztatni, hogy mely vasúti vonalon indokolt a megnövelt kerékpár befogadóképesség a magasabb számú ülőhellyel szemben.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. március 22.

Üdvözlettel:
Kiss Cs. Lajos

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (2) bekezdése alapján Társaságunkhoz 2024.03.22. napján beérkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Budapest, 2024. április

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 (hosszabbítás esetén 30) napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Adatigénylésemre határidőig nem kaptam választ az adatok rendelésre állása esetén kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 22.

Üdvözlettel:

Kiss Cs. Lajos

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 (hosszabbítás esetén 30) napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Adatigénylésemre határidőig nem kaptam választ, kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 24.

Üdvözlettel:

Kiss Cs. Lajos

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 (hosszabbítás esetén 30) napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

A meghosszabított határidő 2024.04.21-én lejárt.

Adatigénylésemre határidőig nem kaptam választ, kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 29.

Üdvözlettel:

Kiss Cs. Lajos

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján Társaságunkhoz 2024.03.22. napon beérkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Tájékoztatjuk, hogy a 815 033-as jármű volt a prototípus, amelyen a Stadler bemutatta a téli-nyári átalakítást. Szerződés szerint a járművek átszerelhetők szükség szerint. Alapesetben 12 kerékpár szállítható az utastér kijelölt részén, a vonat közepén, de ez összesen 36-ra bővíthető 48 ülés kiszerelésével, így rugalmasan igazodva a kerékpáros turisztikai szezonban megnövekedett utazási igényekhez. Jelenleg a 70-es vonali kirándulóforgalom kiszolgálása miatt maradt kiszerelt ülésekkel a 033-as számú KISS.

Hosszú távon a járművek a tervek szerint csak a nyári, illetve előszezoni és utószezoni időszakban közlekednek megnövelt kerékpárszállító kapacitással. A több kerékpár-férőhely kialakításának lehetősége a Dunakanyar, valamint főképp a nyári időszakban a Velencei-tó és a Balaton kiszolgálásra lett kialakítva.

Budapest, 2024. április

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése