Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Serol-Bau Kft.-vel 2010-ben kötött, "6 db buszváró kivitelezése" tárgyú szerződést minden mellékletével együtt; illetve ha ezek nem tartalmazzák, akkor minden olyan dokumentumot, amelyben benne foglaltatik a beruházás műszaki tartalma.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. október 29.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

2013.10.29-én kelt közadatigénylésemre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében legkésőbb 2013.11.13-ig válaszolniuk kellett volna. Szíveskedjenek törvényi kötelezettségeiket betartani, a kért adatokat mielőbb elküldeni részemre.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Piskóthy László, Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Asszonyom!

 

Mellékelten küldöm Szitka Péter Polgármester Úr válaszát a  közérdekű
adatkérése vonatkozásában.

 

 

Üdvözlettel:Dr.Piskóthy László főtanácsos

Piskóthy László, Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Asszonyom!

Mellékelten küldöm Szitka Péter Polgármester Úr közérdekű adatkérésére adott
válaszát.

Kazincbarcika 2013.11.25
Üdvözlettel: Dr.Piskóthy László főtanácsos

Piskóthy László, Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Erdélyi Katalin !

 

Mellékelten küldöm a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a SEROL-BAU Kft.
közötti szerződésre ( 6 db. buszváró kivitelezésére) vonatkozó közérdekű
adatkérésére adott választ és a vállalkozási szerződést a mellékleteivel.

 

Üdvözlettel:Dr.Piskóthy László főtanácsos

Tisztelt dr.Piskóthy László!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin