5 millió forintot elérő szerződések listája 2018-2022 MNB

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Magyar Nemzeti Bank munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2018.01.01. és 2022.10.01. között kötött, nettó 5 millió forintot elérő szerződések listáját, ami tartalmazza a szerződések tárgyát és összegét, a szerződéskötések dátumát, és a szerződéses partnerek nevét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 6.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a 2022. október 6-án elküldött adataigénylésemre legkésőbb 15 napon válaszolniuk kellett volna.

Kérem, szíveskedjenek teljesíteni jogszabályi kötelezettségüket, és a kért adatokat mielőbb küldjék el részemre.

Kelt: 2022. október 29.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Köszönönjük szépen a megkeresést és elnézését kérjük a késlekedésért.
Szeretnénk még pár nap türelmet kérni Öntől.

Köszönettel,

KOMMUNIKÁCIÓ
1013 Bp., Krisztina krt 55.
Telefon: +36 (1) 428 2751
Email - Web - Facebook - Twitter - Instagram

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MNB!

Kérem, szíveskedjenek elküldeni a kért adatokat.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin