Tisztelt Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó, 2018.01.01. és 2022.07.31. között kötött szerződések listáját, amely tartalmazza a szerződések tárgyát és értékét, a szerződéskötések dátumát, valamint a szerződéses partnerek nevét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. augusztus 18.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

MTÜ Infó, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

A 2022. augusztus 12. napján benyújtott közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az adatigénylése teljesítésének, a
veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI.25) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdése
alapján – az ott megjelölt körülményre tekintettel – az igény beérkezését
követő 45 napon belül tudunk eleget tenni.

 

Üdvözlettel:

 

 

  
   [1]MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG 
   Cím: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. 
   E-mail:  [2][Magyar Turisztikai Ügynökség request email]

 

 

References

Visible links
1. https://mtu.gov.hu/
2. mailto:[Magyar Turisztikai Ügynökség request email]

MTÜ Közérdekű, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az
adatigénylése teljesítésének, a veszélyhelyzet idején az egyes
adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI.25)
Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdése alapján további 45 napon belül tudunk
eleget tenni.

 

Tisztelettel:

Magyar Turisztikai Ügynökség

MTÜ Közérdekű, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban mellékelten megküldöm a kért
adatokat.

 

Üdvözlettel