59/2012. (XI.28.) BM rendelettel kapcsolatos kérdés

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Belügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen a 59/2012. (XI.28.) BM rendelettel kapcsolatban az alábbi kérdésre válaszolni: Milyen képlet alapján került kiszámításra az egyes településeknek juttatott támogatás mértéke?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. február 5.

Üdvözlettel:

Becker András

Ügyfélszolgálat (BM), Belügyminisztérium

Tisztelt Feladó!

 

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét fogadta a Belügyminisztérium
levelezőrendszere, megérkezett az [1][BM request email] címre.

A jogszabályban meghatározott időn belül válaszolunk levelére, illetve
továbbítjuk a címzett személynek vagy hivatali szervezetnek.

Kérjük szíves türelmét a válasz megérkezéséig.

 

Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

 

 

BM Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése

Oszagyán Mihály dr., Belügyminisztérium

2 Attachments

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Mellékelten megküldjük az 59/2012. (XI.28.) BM rendelettel kapcsolatos
kérdésére adott válaszunkat.

 

 

 

 

[1]cid:[email protected] Iratkezelési és Adatvédelmi
Főosztály
BELÜGYMINISZTÉRIUM
1051 Budapest, József A. u. 2-4.
 
 tel.: +36 1 999 4322;
 
e-mail:
[2][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése