Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

47-es vasútvonal (településenkénti és összesen) 2024.06.01. és 2024.06.30 közötti időszakra vonatkozó utasforgalmi adatait.

Illetve KOMLÓ állomás utasforgalmi adatait / az értékesített menetjegyek számát:
Mindazon értékesített jegyek számát amelyek kiinduló vagy célállomása KOMLÓ (vonathelyettesítő autóbuszon vásárolt és gépi kiadású és online értékesített egyaránt,
jegyfajtánkénti és kedvezményenkénti bontásban).

Továbbá, amennyiben lehetséges, megjelölve a digitálisan tárolt és ez által kimutatható adatokból leszűrhető információkat:

Sásd-Komló
Komló-Sásd
DOMBÓVÁR-KOMLÓ
KOMLÓ-DOMBÓVÁR
Budapest-Komló
Komló -Budapest

útvonalra
értékesített jegyek számát.

TOVÁBBÁ:
VOLÁNBUSZ által rendelkezésre bocsátott adatok alapján megállóhelyre lebontva és összesen: A 47-es vasútvonal tekintetében vonathelyettesítő autóbuszon kiadott vonatjegyhelyettesítő jegyek száma 2024.06.01-2024.06.30. között.

Illetve a vonathelyettesítő autóbuszokon (számlálójeggyel kimutatott) egyéb utazásra alkalmas igazolással, illetve országbérlettel, vármegye bérlettel utazók száma.
(A rendelkezésre álló adatokat is legyenek kedvesek megküldeni a Vármegyebérlet és Országbérlet, valamint az új 24 órás jegyek értékesítési és felhasználási tapasztalatai kapcsán a térségre vonatkozóan.)

A vonathelyettesítő járatokon található berendezések segítségével melyik egyéb vasúti díjtermékek kerülnek validálásra?
Ezek feltüntetésre kerülnek a fent kért adatoknál (MÁV-Start utasforgalmi adatai / az értékesített menetjegyek) is?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Mivel adatigénylésemben elektronikus másolatban és elektronikus úton kérem az adatok kiadását, ezért az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. 29. § (3)-(5) bekezdései alapján költségtérítés megállapítására nincs mód. Ha az adatok kiadása a kért módon lehetetlen volna, és iratmásolatok adathordozókra másolásához és kézbesítéséhez kapcsolódóan a hivatkozott törvényi rendelkezések alkalmazásával mégis költségtérítést állapítanának meg, úgy kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson erről. Ebben az esetben azt is kérem, hogy a tájékoztatásban tételesen jelölje meg a költségtérítés számítása során figyelembe vett költségtényezőket.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. június 30.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2024.06.30. napon beérkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.[1][1]

 

Elsősorban felhívjuk a figyelmét, hogy május közepétől, az informatikai
rendszerek fejlesztésének köszönhetően a menetjegyek is validálhatók,
ezért most már a módváltó buszokon validálják a vonatkozó vonatjegyeket.

 

Az alábbi táblázat tartalmazza 2024.06.01-06.30-ig terjedő időszakra
vonatkozóan a Társaságunk kezelésében lévő utasforgalmi és
jegyértékesítési adatokat.

 

┌─────┬─────────┬──────────┐
│Vonal│Jegydarab│Utazásszám│
├─────┼─────────┼──────────┤
│ 47 │ 736 │ 566 │
└─────┴─────────┴──────────┘

 

A fenti szám tartalmazza mindazon utazásokat, amelyek esetében a jelzett
időszakban vásárolt belföldi menetjeggyel vagy bérlettel legalább 1
állomásközt utaztak a 47-es vonal önálló, Godisa – Komló szakaszán (is).
Tekintettel arra, hogy a vonal Dombóvár – Godisa szakasza a 40-es vonallal
közös, az önálló szakaszt nem érintő utazások a 40-es vonali utasoktól nem
különíthetőek el.

 

Településenkénti utasforgalom:

 
Állomás Jegydarab Utazásszám
Dombóvár 44 859 14 523
Kaposszekcső 145 143
Vásárosdombó 253 241
Sásd 1 708 1 060
Godisa 252 168
Magyarszék 8 8
Mecsekjánosi 3 3
Mecsekpölöske 3 3
Komló 656 489

 

A fenti szám tartalmazza mindazon utazásokat, akik fent jelzett időszakban
vásárolt belföldi jegyén vagy bérletén feltüntetett viszonylat egyik
végpontja az adott állomás. A táblázat nem tartalmazza azokat az
utazásokat, amelyek az adott állomáson átszállás céljából használtak. Több
vonalat kiszolgáló állomás utasforgalma bármely érintett vonalra, illetve
vonalról történő utazásokat tartalmazza.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatok nem tartalmazzák a bérletes utasok
számát, miközben a rendszeresen közlekedők nagyobbik része nem jegyet,
hanem bérletet vált – különösen igaz ez az ország- és vármegyebérletek
bevezetése óta. Kisebb, de nem elhanyagolható mértékben ugyancsak tovább
növeli az adott viszonylatokon közlekedő utasok számát az, hogy ott
nemcsak a vonat és a pótlóbusz kínál ingázási, illetve közlekedési
lehetőséget, hanem a Volánbusz is.

 

Adataink alapján a Volánbusz menetrend szerinti járatai is átvették a
helyi utasok egy részét. Az ország- és vármegyebérletek bevezetésének
egyik fő oka éppen az volt, hogy szűnjön meg az évtizedes kényszer, hogy
az utasok a Volánbusz és a vasút szolgáltatásai közül szigorúan csak az
egyiket használhassák. Ezek után ma már minden napos, hogy egy térségen
belül az az úticél és időpont függvényében ezeket a szolgáltatásokat
felváltva használják.

 

A MÁV-START által Komló indulási vagy célállomással értékesített
menetjegyek:

 

Komló állomási jegydarab
jegyfajtánkénti  és  
kedvezményenkénti
bontásban
Jegyfajta Kedvezmény típus Jegydarab
Menetjegy 50%-os menetjegy 127
Díjmentes jegy
Menetjegy 65 éven felüli 32
Menetjegy Kerékpár jegy 6
MÁV-START
arcképes 2. o.
munkavállaló
Menetjegy (díjmentes) 5
Menetjegy START Klub 50% 5
Menetjegy Teljes árú 227
Díjmentes 14 éven aluli
jegy (díjmentes) 112
Díjmentes Csoport kísérője
jegy (díjmentes) 16
Ellátottak
Díjmentes utalványa
jegy (díjmentes) 18
Díjmentes Fogyatékkal élők
jegy (díjmentes) 7
Magyar
igazolvány,
Magyar
hozzátartozói
Díjmentes igazolvány
jegy (díjmentes) 2
Díjmentes Magyarország24
jegy (díjmentes) 1
Díjmentes Országbérlet
jegy (díjmentes) 157
Kerékpárhelyjegy
Felár (100 Ft) 6

 

Ezen táblázatban a díjmentességi sorokban technikai jegyek (azaz
kinyomtatva nincsenek) darabszámát tartalmazza, abban az esetben, ha a
kezelő vagy az utas kiválaszt egy díjmentes alanyt, és az adott utazáshoz
valamilyen fizetős jegyet (jellemzően helyjegyet) vásárol, pl.
Komló–Sásd–Budapest utazást állít be, és Sásdtól InterCityvel utazik,
ebben az esetben egy technikai Komló–Budapest díjmentes menetjegyet is
rögzít a rendszer.

Az alábbi táblázat tartalmazza a

-       Sásd-Komló

-       Komló-Sásd

-       Dombóvár-Komló

-       Komló-Dombóvár

-       Budapest-Komló

-       Komló –Budapest viszonylatra vonatkozó értékesített jegyek számát.

Viszonylat Jegydarab
Sásd - Komló 0
Komló - Sásd 0
Dombóvár -
Komló 65
Komló -
Dombóvár 55
Budapest-Komló 271
Komló
-Budapest 229

 

A fenti táblázat tartalmazza mindazon utazásokat, amelyek a fenti
időszakban vásárolt belföldi menetjegyükön vagy bérletükön feltüntetett
viszonylat az adott viszonylat (Budapest esetében bármelyik budapesti
vasútállomás).

 

Kérjük vegye figyelembe, hogy a fenti táblázatok egyike sem tartalmazza
azokat az utasokat, akik:

-     vármegye vagy országbérlettel vagy napijegyekkel utaztak;

-     helyettesítő vonaljeggyel utaztak (kivéve a helyettesítő
vonaljegyeket részletező táblázat)

-     nem gépi kiadású vagy viszonylatmegjelölés nélküli jeggyel utaztak;

-     jogszabály alapján díjmentesen utaztak (65 év felettiek, 14 év
alattiak, fogyatékossági támogatásban részesülők, ellátottak utazási
utalványával rendelkezők, nagycsaládosok, utazási jogosultsággal
rendelkező határon túli magyarok);

-     START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaztak;

-     vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

Tájékoztatjuk, hogy a VOLÁNBUSZ[2][2] és a MÁV-START részére az alábbi
adatok tekintetében benyújtott adatigénylését a MÁV-START teljesíti. Az
alábbi táblázat tartalmazza a 2024.06.01 – 2024.06.30. napjáig terjedő
időszakra vonatkozóan a VOLÁNBUSZ által rendelkezésre bocsátott adatokat.
A táblázat tartalmazza megállóhelyre lebontva a vonathelyettesítő
autóbuszon kiadott helyettesítő vonaljegyek számát (megállóhelyre
lebontva), továbbá az ország és vármegyebérletek számát.

Budapest, 2024. július

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése