Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
47-es vasútvonal (településenkénti és összesen) 2024.03.01. és 2024.03.31. közötti időszakra vonatkozó utasforgalmi adatait.

Illetve KOMLÓ állomás utasforgalmi adatait / az értékesített menetjegyek számát:
Mindazon értékesített jegyek számát amelyek kiinduló vagy célállomása KOMLÓ (vonathelyettesítő autóbuszon vásárolt és gépi kiadású és online értékesített egyaránt,
jegyfajtánkénti és kedvezményenkénti bontásban).

Továbbá, amennyiben lehetséges, megjelölve a digitálisan tárolt és ez által kimutatható adatokból leszűrhető információkat:

Sásd-Komló
Komló-Sásd
DOMBÓVÁR-KOMLÓ
KOMLÓ-DOMBÓVÁR
Budapest-Komló
Komló -Budapest

útvonalra
értékesített jegyek számát.

TOVÁBBÁ:
VOLÁNBUSZ által rendelkezésre bocsátott adatok alapján megállóhelyre lebontva és összesen:
A 47-es vasútvonal tekintetében vonathelyettesítő autóbuszon kiadott vonatjegyhelyettesítő jegyek száma 2024.03.01-2024.03.31. között.
Illetve a vonathelyettesítő autóbuszokon (számlálójeggyel kimutatott) egyéb utazásra alkalmas igazolással, illetve országbérlettel, vármegye bérlettel utazók száma.
(A rendelkezésre álló adatokat is legyenek kedvesek megküldeni a Vármegyebérlet és Országbérlet, valamint az új 24 órás jegyek értékesítési és felhasználási tapasztalatai kapcsán a térségre vonatkozóan.)
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 1.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak alapesetben 15 NAPON BELÜL választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Azaz adatok rendelkezésre állása esetén, kérem a válaszadás haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 14.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak alapesetben 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Adatigénylésemre határidőig nem kaptam választ az adatok rendelésre állása esetén kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 16.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2024.04.01. napon beérkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.[1][1]

 

Az alábbi táblázat tartalmazza 2024.03.01-03.31-ig terjedő időszakra
vonatkozóan a Társaságunk kezelésében lévő utasforgalmi és
jegyértékesítési adatokat.

 

Vonal Jegydarab Utazásszám
47 880 792

 

A fenti szám tartalmazza mindazon utazásokat, amelyek esetében a jelzett
időszakban vásárolt belföldi menetjeggyel vagy bérlettel legalább 1
állomásközt utaztak a 47-es vonal önálló, Godisa – Komló szakaszán (is).
Tekintettel arra, hogy a vonal Dombóvár – Godisa szakasza a 40-es vonallal
közös, az önálló szakaszt nem érintő utazások a 40-es vonali utasoktól nem
különíthetőek el.

 

Településenkénti utasforgalom:

 
Állomás Jegydarab Utazásszám
Dombóvár 44 244 13 773
Kaposszekcső 138 134
Vásárosdombó 204 201
Sásd 1 080 826
Godisa 132 131
Magyarszék 10 9
Mecsekjánosi 8 8
Komló 806 720

A fenti szám tartalmazza mindazon utazásokat, akik fent jelzett időszakban
vásárolt belföldi jegyén vagy bérletén feltüntetett viszonylat egyik
végpontja az adott állomás. A táblázat nem tartalmazza azokat az
utazásokat, amelyek az adott állomáson átszállás céljából használtak. Több
vonalat kiszolgáló állomás utasforgalma bármely érintett vonalra, illetve
vonalról történő utazásokat tartalmazza.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatok nem tartalmazzák a bérletes utasok
számát, miközben a rendszeresen közlekedők nagyobbik része nem jegyet,
hanem bérletet vált – különösen igaz ez az ország- és vármegyebérletek
bevezetése óta. Kisebb, de nem elhanyagolható mértékben ugyancsak tovább
növeli az adott viszonylatokon közlekedő utasok számát az, hogy ott
nemcsak a vonat és a pótlóbusz kínál ingázási, illetve közlekedési
lehetőséget, hanem a Volánbusz is.

 

Adataink alapján a Volánbusz menetrend szerinti járatai is átvették a
helyi utasok egy részét. Az ország- és vármegyebérletek bevezetésének
egyik fő oka éppen az volt, hogy szűnjön meg az évtizedes kényszer, hogy
az utasok a Volánbusz és a vasút szolgáltatásai közül szigorúan csak az
egyiket használhassák. Ezek után ma már minden napos, hogy egy térségen
belül az az úticél és időpont függvényében ezeket a szolgáltatásokat
felváltva használják.

 

A MÁV-START által Komló indulási vagy célállomással értékesített
menetjegyek:

 

Komló állomási jegydarab
jegyfajtánkénti  és kedvezményenkénti
bontásban
Jegyfajta Kedvezmény típus Jegydarab
Menetjegy 50% 130
50%
Menetjegy üzletpolitikai 1
Díjmentes jegy
Menetjegy 65+ (JÉ) 33
Menetjegy Kutya jegy 1
MÁV-START
arcképes 1. o.
munkavállaló
Menetjegy (díjmentes) 1
MÁV-START
arcképes 2. o.
munkavállaló
Menetjegy (díjmentes) 7
Menetjegy START klub 50% 10
Menetjegy Teljes árú 279
Díjmentes 14 éven aluli
jegy (díjmentes) 208
Díjmentes Csoport kísérője
jegy (díjmentes) 20
Díjmentes egy
Díjmentes útra
jegy (koronalátogatás) 37
Ellátottak
Díjmentes utalványa
jegy (díjmentes) 26
Díjmentes Fogyatékkal élők
jegy (díjmentes) 20
Díjmentes Magyarország24
jegy (díjmentes) 5
Díjmentes Országbérlet
jegy (díjmentes) 81

Az alábbi táblázat tartalmazza a

-        Sásd-Komló

-        Komló-Sásd

-        Dombóvár-Komló

-        Komló-Dombóvár

-        Budapest-Komló

-        Komló -Budapest

viszonylatra vonatkozó értékesített jegyek számát.

Viszonylat Jegydarab
Sásd - Komló 0
Komló - Sásd 0
Dombóvár -
Komló 53
Komló -
Dombóvár 48
Budapest-Komló 362
Komló
-Budapest 351

A fenti táblázat tartalmazza mindazon utazásokat, amelyek a fenti
időszakban vásárolt belföldi menetjegyükön vagy bérletükön feltüntetett
viszonylat az adott viszonylat (Budapest esetében bármelyik budapesti
vasútállomás).

 

Kérjük vegye figyelembe, hogy a fenti táblázatok egyike sem tartalmazza
azokat az utasokat, akik:

-      vármegye vagy országbérlettel vagy napijegyekkel utaztak;

-      helyettesítő vonaljeggyel utaztak (kivéve a helyettesítő
vonaljegyeket részletező táblázat)

-      nem gépi kiadású vagy viszonylatmegjelölés nélküli jeggyel utaztak;

-      jogszabály alapján díjmentesen utaztak (65 év felettiek, 14 év
alattiak, fogyatékossággal élők, nagycsaládosok, utazási jogosultsággal
rendelkező határon túli magyarok stb.);

-      START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaztak;

-      vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

Tájékoztatjuk, hogy a VOLÁNBUSZ[2][2] és a MÁV-START részére az alábbi
adatok tekintetében benyújtott adatigénylését a MÁV-START teljesíti. Az
alábbi táblázat tartalmazza a 2024.03.01 – 2024.03.31. napjáig terjedő
időszakra vonatkozóan a VOLÁNBUSZ által rendelkezésre bocsátott adatokat.
A táblázat tartalmazza megállóhelyre lebontva a vonathelyettesítő
autóbuszon kiadott helyettesítő vonaljegyek számát (megállóhelyre
lebontva), továbbá az ország és vármegyebérletek számát.

Budapest, 2024. április

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése