Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

47-es vasútvonal (településenkénti és összesen) 2024..01.01 és 2024.01.31. közötti időszakra vonatkozó utasforgalmi adatait.

Illetve KOMLÓ állomás utasforgalmi adatait / az értékesített menetjegyek számát:
Mindazon értékesített jegyek számát amelyek kiinduló vagy célállomása KOMLÓ (vonathelyettesítő autóbuszon vásárolt és gépi kiadású és online értékesített egyaránt,
jegyfajtánkénti és kedvezményenkénti bontásban).

Továbbá, amennyiben lehetséges, megjelölve a digitálisan tárolt és ez által kimutatható adatokból leszűrhető információkat:

Sásd-Komló
Komló-Sásd
DOMBÓVÁR-KOMLÓ
KOMLÓ-DOMBÓVÁR
Budapest-Komló
Komló -Budapest

útvonalra
értékesített jegyek számát.

TOVÁBBÁ:
VOLÁNBUSZ által rendelkezésre bocsátott adatok alapján megállóhelyre lebontva és összesen:
A 47-es vasútvonal tekintetében vonathelyettesítő autóbuszon kiadott vonatjegyhelyettesítő jegyek száma 2024.01.01-2024.01.31. között.
Illetve a vonathelyettesítő autóbuszokon (számlálójeggyel kimutatott) egyéb utazásra alkalmas igazolással, illetve országbérlettel, vármegye bérlettel utazók száma.
(A rendelkezésre álló adatokat is legyenek kedvesek megküldeni a Vármegyebérlet és Országbérlet értékesítési és felhasználási tapasztalatai kapcsán a térségre vonatkozóan.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 31.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. február 15.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2024.01.31. napon beérkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.[1][1]

 

Az alábbi táblázat tartalmazza 2024. január 01- 2024. január 31. napjáig
terjedő időszakra vonatkozóan a Társaságunk kezelésében lévő utasforgalmi
és jegyértékesítési adatokat.

 

Vonal Jegydarab Utazásszám
47 871 871

 

A fenti szám tartalmazza mindazon utazásokat, amelyek esetében a jelzett
időszakban vásárolt belföldi menetjeggyel vagy bérlettel legalább 1
állomásközt utaztak a 47-es vonal önálló, Godisa – Komló szakaszán (is).
Tekintettel arra, hogy a vonal Dombóvár – Godisa szakasza a 40-es vonallal
közös, az önálló szakaszt nem érintő utazások a 40-es vonali utasoktól nem
különíthetőek el.

 

Településenkénti utasforgalom:

 

Állomás Jegydarab Utazásszám
Dombóvár 35 670 15 336
Kaposszekcső 169 191
Vásárosdombó 347 597
Sásd 1 014 982
Godisa 165 165
Magyarhertelend 0 0
Magyarszék 245 245
Mecsekpölöske 201 201
Mecsekjánosi 59 59
Komló 805 805

 

A fenti szám tartalmazza mindazon utazásokat, akik fent jelzett időszakban
vásárolt belföldi jegyén vagy bérletén feltüntetett viszonylat egyik
végpontja az adott állomás. A táblázat nem tartalmazza azokat az
utazásokat, amelyek az adott állomáson átszállás céljából használtak. Több
vonalat kiszolgáló állomás utasforgalma bármely érintett vonalra, illetve
vonalról történő utazásokat tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatok nem tartalmazzák a bérletes utasok
számát, miközben a rendszeresen közlekedők nagyobbik része nem jegyet,
hanem bérletet vált – különösen igaz ez az ország- és vármegyebérletek
bevezetése óta. Kisebb, de nem elhanyagolható mértékben ugyancsak tovább
növeli az adott viszonylatokon közlekedő utasok számát az, hogy ott
nemcsak a vonat és a pótlóbusz kínál ingázási, illetve közlekedési
lehetőséget, hanem a Volánbusz is.

Adataink alapján a Volánbusz menetrend szerinti járatai is átvették a
helyi utasok egy részét. Az ország- és vármegyebérletek bevezetésének
egyik fő oka éppen az volt, hogy szűnjön meg az évtizedes kényszer, hogy
az utasok a Volánbusz és a vasút szolgáltatásai közül szigorúan csak az
egyiket használhassák. Ezek után ma már minden napos, hogy egy térségen
belül az az úticél és időpont függvényében ezeket a szolgáltatásokat
felváltva használják.

 

A MÁV-START által Komló indulási vagy célállomással értékesített
menetjegyek:

 

Komló állomási jegydarab
jegyfajtánkénti  és
kedvezményenkénti bontásban
Kedvezmény
Jegyfajta típus Jegydarab
33% 26 év
Menetjegy alattiaknak 9
33% családi
Menetjegy kedv. 9
Menetjegy 50% 87
Menetjegy 90% 431
díjmentes jegy
Menetjegy -6 (JÉ) 2
díjmentes jegy
Menetjegy 65+ (JÉ) 26
Díjmentes
üzletpolitikai
egy útra 2.
Menetjegy osztály 55
díjmentes
Menetjegy vasutas (JÉ) 5
Hungary Card
Menetjegy 33% 2
Kajla
Menetjegy díjmentes jegy 6
Menetjegy START Klub 50% 8
Menetjegy Teljes árú 165

 

Az alábbi táblázat tartalmazza a

-       Sásd-Komló

-       Komló-Sásd

-       Dombóvár-Komló

-       Komló-Dombóvár

-       Budapest-Komló

-       Komló -Budapest

viszonylatra vonatkozó értékesített jegyek számát.

 

Viszonylat Jegydarab
Sásd - Komló 1
Komló - Sásd 0
Dombóvár -
Komló 40
Komló -
Dombóvár 24
Budapest-Komló 179
Komló
-Budapest 142

 

A fenti táblázat tartalmazza mindazon utazásokat, amelyek a fenti
időszakban vásárolt belföldi menetjegyükön vagy bérletükön feltüntetett
viszonylat az adott viszonylat (Budapest esetében bármelyik budapesti
vasútállomás).

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti táblázatok egyike sem tartalmazza
azokat az utasokat, akik:

-       vármegye vagy országbérlettel utaztak;

-       helyettesítő vonaljeggyel utaztak (kivéve a helyettesítő
vonaljegyeket részletező táblázat)

-       nem gépi kiadású vagy viszonylatmegjelölés nélküli jeggyel
utaztak;

-       jogszabály alapján díjmentesen utaztak (65 év felettiek, 6 év
alattiak, utazási jogosultsággal rendelkező határon túli magyarok);

-       START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaztak;

-       vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

 

Tájékoztatjuk, hogy a VOLÁNBUSZ[2][2] és a MÁV-START részére az alábbi
adatok tekintetében benyújtott adatigénylését a MÁV-START teljesíti. Az
alábbi táblázat tartalmazza a 2024.01.1 – 2024.01.31. napjáig terjedő
időszakra vonatkozóan a VOLÁNBUSZ által rendelkezésre bocsátott adatokat.

 

┌─────────────────────┬──────────────┬────────────┬────────────────┐
│ Viszonylat │ Helyettesítő │Vasútpótlás │ Validátorokkal │
│ │vonaljegy (db)│utasszámláló│ regisztrált │
│ │ │ jegy │ ország-és │
│ ├───┬───┬──────┤ │vármegyebérletek│
│ │50%│90%│teljes│ (db) │ │
│ │ │ │ár │ │ (db) │
├─────────────────────┼───┼───┼──────┼────────────┼────────────────┤
│Komló-Godisa-Dombóvár│100│76 │ 336 │ 1215 │ 733 │
└─────────────────────┴───┴───┴──────┴────────────┴────────────────┘

 

 

Budapest, 2024. február

 

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése