47-es vasútvonal 2023. SZEPTEMBER havi utasforgalmi adatait.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

A 47-es vasútvonal (településenkénti és összesen) 2023. SZEPTEMBER havi
utasforgalmi adatait.

Illetve KOMLÓ állomás utasforgalmi adatait / az értékesített menetjegyek számát:
Mindazon értékesített jegyek számát amelyek kiinduló vagy célállomása KOMLÓ (vonathelyettesítő autóbuszon vásárolt és gépi kiadású és online értékesített egyaránt,
jegyfajtánkénti (külön vonatjegy, külön egységes árú 400 forintos helyettesítő jegy) és kedvezményenkénti bontásban).

Továbbá, amennyiben lehetséges, megjelölve a digitálisan tárolt és ez által kimutatható adatokból leszűrhető információkat:

Sásd-Komló
Komló-Sásd
DOMBÓVÁR-KOMLÓ
KOMLÓ-DOMBÓVÁR
Budapest-Komló
Komló -Budapest

útvonalra
értékesített jegyek számát.

(A rendelkezésre álló adatokat is legyenek kedvesek megküldeni a Vármegyebérlet és Országbérlet értékesítési és felhasználási tapasztalatai kapcsán a térségre vonatkozóan.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. október 2.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre nem kaptam választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. október 17.

Üdvözlettel,

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre nem kaptam választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. október 18.

Üdvözlettel,

Borbás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2023.10.02. napon beérkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Az alábbi táblázatok tartalmazzák 2023. szeptember hónapra vonatkozóan a
Társaságunk kezelésében lévő utasforgalmi és jegyértékesítési adatokat.

 

2023.
szeptember
Vonal Jegydarab Utazásszám
47 467 498

 

A fenti szám tartalmazza mindazon utazásokat, amelyek esetében a jelzett
időszakban vásárolt belföldi menetjeggyel vagy bérlettel legalább 1
állomásközt utaztak a 47-es vonal önálló, Godisa – Komló szakaszán (is).

Tekintettel arra, hogy a vonal Dombóvár – Godisa szakasza a 40-es vonallal
közös, az önálló szakaszt nem érintő utazások a 40-es vonali utasoktól nem
különíthetőek el.

 

Településenkénti utasforgalom:

 

Állomás Utazásszám
Dombóvár 15 969
Kaposszekcső 171
Vásárosdombó 252
Sásd 1 036
Godisa 247
Magyarhertelend 77
Magyarszék 47
Mecsekpölöske 17
Mecsekjánosi 25
Komló 303

 

A fenti szám tartalmazza mindazon utazásokat, akik fent jelzett időszakban
vásárolt belföldi jegyén vagy bérletén feltüntetett viszonylat egyik
végpontja az adott állomás. A táblázat nem tartalmazza azokat az
utazásokat, amelyek az adott állomáson átszállás céljából használtak. Több
vonalat kiszolgáló állomás utasforgalma bármely érintett vonalra, illetve
vonalról történő utazásokat tartalmazza.

A MÁV-START által Komló indulási vagy célállomással értékesített
menetjegyek:

 

Komló állomási jegydarab
jegyfajtánkénti  és
kedvezményenkénti bontásban
Kedvezmény
Jegyfajta típus Jegydarab
Menetjegy 50% 45
Menetjegy 90% 112
33% 26 év
Menetjegy alattiaknak 8
33% családi
Menetjegy kedv. 5
díjmentes
Menetjegy jegyek 52
Menetjegy KORONA 28
START Klub
Menetjegy 50% 2
Menetjegy Teljes árú 101

 

 

Az alábbi táblázat tartalmazza a

-       Sásd-Komló

-       Komló-Sásd

-       Dombóvár-Komló

-       Komló-Dombóvár

-       Budapest-Komló

-       Komló -Budapest

viszonylatra vonatkozó értékesített jegyek számát.

 

Viszonylat Jegydarab
Sásd - Komló 0
Komló - Sásd 1
Dombóvár -
Komló 0
Komló -
Dombóvár 17
Budapest-Komló 84
Komló
-Budapest 106

 

 

A fenti táblázat tartalmazza mindazon utazásokat, amelyek a fenti
időszakban vásárolt belföldi menetjegyükön vagy bérletükön feltüntetett
viszonylat az adott viszonylat (Budapest esetében bármelyik budapesti
vasútállomás).

 

Kérjük vegye figyelembe, hogy a fenti táblázatok egyike sem tartalmazza
azokat az utasokat, akik:

-     vármegye vagy országbérlettel utaztak;

-     helyettesítő vonaljeggyel utaztak

-     nem gépi kiadású vagy viszonylatmegjelölés nélküli jeggyel utaztak;

-     jogszabály alapján díjmentesen utaztak (65 év felettiek, 6 év
alattiak, határon túli magyarok);

-     START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaztak;

-     vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

 

Az adott időszakban értékesített Baranya vármegye- illetve országbérletek
darabszáma:

 

Típus Darab
Országbérlet 166
kedvezményes 603
Országbérlet 28
teljesárú 058
Vármegyebérlet
kedvezményes
Baranya 7 551
Vármegyebérlet
teljesárú
Baranya 7 253

 

 

Az Infotv. 3. § 9. pontja értelmében adatkezelő „az a természetes vagy
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja.”

A fentiek alapján szíves tájékoztatására közöljük, hogy a MÁV-START Zrt.
nem tekinthető az Infotv. 3. § 9. pontja szerinti adatkezelő szervnek,
illetve adatigénylése a kiadott vonathelyettesítő jegyek vonatkozásában a
MÁV-START Zrt.-nél közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat nem
keletkezett.

 

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése