47-es vasútvonal 2023. NOVEMBER havi utasforgalmi adatai

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

47-es vasútvonal (településenkénti és összesen) 2023. NOVEMBER havi
utasforgalmi adatait.

Illetve KOMLÓ állomás utasforgalmi adatait / az értékesített menetjegyek számát:
Mindazon értékesített jegyek számát amelyek kiinduló vagy célállomása KOMLÓ (vonathelyettesítő autóbuszon vásárolt és gépi kiadású és online értékesített egyaránt,
jegyfajtánkénti és kedvezményenkénti bontásban).

Továbbá, amennyiben lehetséges, megjelölve a digitálisan tárolt és ez által kimutatható adatokból leszűrhető információkat:

Sásd-Komló
Komló-Sásd
DOMBÓVÁR-KOMLÓ
KOMLÓ-DOMBÓVÁR
Budapest-Komló
Komló -Budapest

útvonalra
értékesített jegyek számát.

(A rendelkezésre álló adatokat is legyenek kedvesek megküldeni a Vármegyebérlet és Országbérlet értékesítési és felhasználási tapasztalatai kapcsán a térségre vonatkozóan.)

TOVÁBBÁ:
A 47-es vasútvonal tekintetében vonathelyettesítő autóbuszon kiadott vonatjegyhelyettesítő jegyek száma 2023.11.01.-2023.11.30 között.
Illetve a vonathelyettesítő autóbuszokon (számlálójeggyel kimutatott) egyéb utazásra alkalmas igazolással, illetve országbérlettel, vármegye bérlettel utazók száma.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. december 1.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A tárgyban 2023. december 1-jén beérkezett megkeresésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Budapest, 2023. december

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre nem kaptam választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

A 15 napos határidő hosszabbítás ellenére kérem, hogy az információ rendelkezésre állásának függvényében a lehető leghamarabb küldjék meg az adatokat.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 1.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2023.12.01. napon beérkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Az alábbi táblázat tartalmazza 2023. november hónapra vonatkozóan a
Társaságunk kezelésében lévő utasforgalmi és jegyértékesítési adatokat.

 

Vonal Utazásszám
47 692

 

A fenti szám tartalmazza mindazon utazásokat, amelyek esetében a jelzett
időszakban vásárolt belföldi menetjeggyel vagy bérlettel legalább 1
állomásközt utaztak a 47-es vonal önálló, Godisa – Komló szakaszán (is).

Tekintettel arra, hogy a vonal Dombóvár – Godisa szakasza a 40-es vonallal
közös, az önálló szakaszt nem érintő utazások a 40-es vonali utasoktól nem
különíthetőek el.

 

Településenkénti utasforgalom:

 

Állomás Utazásszám
Dombóvár 15 575
Kaposszekcső 271
Vásárosdombó 238
Sásd 577
Godisa 122
Magyarhertelend 178
Magyarszék 78
Mecsekpölöske 179
Mecsekjánosi 1 218
Komló 590

 

A fenti szám tartalmazza mindazon utazásokat, akik fent jelzett időszakban
vásárolt belföldi jegyén vagy bérletén feltüntetett viszonylat egyik
végpontja az adott állomás. A táblázat nem tartalmazza azokat az
utazásokat, amelyek az adott állomáson átszállás céljából használtak. Több
vonalat kiszolgáló állomás utasforgalma bármely érintett vonalra, illetve
vonalról történő utazásokat tartalmazza.

 

A MÁV-START által Komló indulási vagy célállomással értékesített
menetjegyek:

 

Komló állomási jegydarab
jegyfajtánkénti  és
kedvezményenkénti bontásban
Jegyfajta Kedvezmény Jegydarab
típus
Menetjegy 33% 26 év
alattiaknak 6
Menetjegy 33% családi
kedv. 5
Menetjegy 50% 56
Menetjegy 90% 346
Díjmentes
Menetjegy élőállat
viteldíj 1
Menetjegy díjmentes jegy
-6 (JÉ) 2
Menetjegy díjmentes jegy
65+ (JÉ) 6
Díjmentes
Menetjegy üzletpolitikai
egy útra 2.
osztály 28
Menetjegy díjmentes
vasutas (JÉ) 1
Menetjegy élőállat 1
Menetjegy Hungary Card
33% 2
Menetjegy Kajla
díjmentes jegy 1
Menetjegy START Klub 50% 6
Menetjegy Teljes árú 113

 

A VOLÁNBUSZ által rendelkezésre bocsátott adatok alapján a Helyettesítő
vonaljegyek száma típusonként:

 

Típus Jegydarab
Helyettesítő
vonaljegy
50%    63
Helyettesítő
vonaljegy
90% 36
Helyettesítő
vonaljegy
teljes ár 193

 

Az alábbi táblázat tartalmazza a

-        Sásd-Komló

-        Komló-Sásd

-        Dombóvár-Komló

-        Komló-Dombóvár

-        Budapest-Komló

-        Komló -Budapest

viszonylatra vonatkozó értékesített jegyek számát.

 

Viszonylat Jegydarab
Sásd - Komló 1
Komló - Sásd 0
Dombóvár -
Komló 25
Komló -
Dombóvár 23
Budapest-Komló 91
Komló
-Budapest 79

 

A fenti táblázat tartalmazza mindazon utazásokat, amelyek a fenti
időszakban vásárolt belföldi menetjegyükön vagy bérletükön feltüntetett
viszonylat az adott viszonylat (Budapest esetében bármelyik budapesti
vasútállomás).

 

Kérjük vegye figyelembe, hogy a fenti táblázatok egyike sem tartalmazza
azokat az utasokat, akik:

-      vármegye vagy országbérlettel utaztak;

-      helyettesítő vonaljeggyel utaztak (kivéve a helyettesítő
vonaljegyeket részletező táblázat)

-      nem gépi kiadású vagy viszonylatmegjelölés nélküli jeggyel utaztak;

-      jogszabály alapján díjmentesen utaztak (65 év felettiek, 6 év
alattiak, utazási jogosultsággal rendelkező határon túli magyarok);

-      START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaztak;

-      vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

 

A térségre vonatkozó vármegyebérlet és országbérlettel kapcsolatos
értékesítési adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

 

Típus Darab
Országbérlet 156
kedvezményes 425
Országbérlet 30
teljesárú 358
Vármegyebérlet
kedvezményes 8 085
Baranya
Vármegyebérlet
teljesárú 7 588
Baranya

 

A 47-es vonalat érintő vonathelyettesítő járatok fedélzeti validátorain
rögzített ország- és vármegyebérlet beolvasás száma: 488 db.

 

Kisebb, de nem elhanyagolható mértékben ugyancsak tovább növeli az adott
viszonylatokon közlekedő utasok számát az, hogy ott nemcsak a vonat és a
pótlóbusz kínál ingázási, illetve közlekedési lehetőséget, hanem a
Volánbusz is. Adataink alapján a Volánbusz menetrend szerinti járatai is
átvették a helyi utasok egy részét. Az ország- és vármegyebérletek
bevezetésének egyik fő oka éppen az volt, hogy szűnjön meg az évtizedes
kényszer, hogy az utasok a Volánbusz és a vasút szolgáltatásai közül
szigorúan csak az egyiket használhassák. Ezek után ma már minden napos,
hogy egy térségen belül az az úticél és időpont függvényében ezeket a
szolgáltatásokat felváltva használják.

 

A fentieken túl tájékoztatjuk, hogy a december 10-i menetrendváltáskor a
következő szerint változott a 47-es vasútvonalat érintő menetrend:

 

-       A vonathelyettesítő járatok a jelenlegi közúti vonalvezetéstől
eltérő, rövidebb útvonalon, Magyarhertelend és Godisa vasútállomások
érintése nélkül közlekednek kétóránként. Ezekkel a gyorsabb járatokkal
egyrészt a korábbi vasúti menetidőkhöz közelíthető az autóbuszok
menetideje, másrészt Dombóváron biztosított a csatlakozás a Mecsek
InterCitykre Budapest felé és vissza. Magyarhertelend és Godisa
településeket a menetrendszerinti Volánbusz járatok szolgálják ki.

 

-       A jelenlegi hajnali, 4:31-kor induló Dombóvár és Komló, valamint
esti, 20:36-kor induló Komló és Dombóvár közötti vonat helyettesítő járat
megszűnik.

 

A térségben élőknek összességében a december 10-étől érvényes új
mentrendben sem kell kevesebb járattal beérniük, mint korábban. Úgy válik
hatékonyabbá a vonal kiszolgálása, hogy az utasok semmivel sem kapnak
kevesebbet. Megtakarítást érünk el, de nem az utasok rovására, hanem a
csoportszintű erőforrások jobb kihasználásával. A menetrendváltás kapcsán
kiadott [1]közleményünk itt érhető el.

 

Budapest, 2024. január

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

 

idézett részek megjelenítése