47-es vasútvonal 2023. MÁRCIUS havi utasforgalmi adatai

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 47-es vasútvonal (településenkénti és összesen)
2023. MÁRCIUS havi
utasforgalmi adatait.

Illetve KOMLÓ állomás utasforgalmi adatait / az értékesített menetjegyek számát:

Mindazon értékesített jegyek számát amelyek kiinduló vagy célállomása KOMLÓ (vonaton vásárolt és gépi kiadású és online értékesített egyaránt).

Továbbá, amennyiben lehetséges, megjelölve a digitálisan tárolt és ez által kimutatható adatokból leszűrhető információkat:

Sásdig/tól
Dombóvárig/tól
Budapestig/től
értékesített jegyek számát.

Az esetleges pótlóbuszozások alkalmával van-e jegyvizsgáló személyzet és történik-e a járaton jegyértékesítés?
Ez hogyan befolyásolja az utasok/jegyek számának pontos ismeretét?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 31.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A tárgyban 2023. március 31-én beérkezett megkeresésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Választ az általam benyújtott adatigénylésre a törvényi határidőig nem kaptam.

Kérem annak haladéktalan megküldését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Választ az általam benyújtott adatigénylésre a törvényi határidőig nem kaptam.

Kérem annak haladéktalan megküldését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2023. 03. 31. napon beérkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

A 47-es vasútvonalon 2023. március hónapban 1449 utazást regisztráltunk.

 

A fenti szám tartalmazza mindazon utazásokat, amelyek március hónapban
vásárolt belföldi menetjeggyel vagy bérlettel legalább 1 állomásközt
utaztak a 47-es vonal önálló, Godisa – Komló szakaszán (is).

Tekintettel arra, hogy a vonal Dombóvár – Godisa szakasza a 40-es vonallal
közös, az önálló szakaszt nem érintő utazások a 40-es vonali utasoktól nem
különíthetőek el.

 

Állomási utasszám (utazásszám) adatok:

 

Utazásszám

2023.
Állomás márc.
Dombóvár 26 840
Godisa 743
Kaposszekcső 427
Komló 1 313
Magyarhertelend 70
Magyarszék 21
Mecsekjánosi 68
Mecsekpölöske 54
Sásd 2 706
Vásárosdombó 942

 

 

A fenti szám tartalmazza mindazon utazásokat, amelyek 2023. március
hónapban vásárolt belföldi jegyen vagy bérleten feltüntetett viszonylat
egyik végpontja az adott állomás. A táblázat nem tartalmazza azokat az
utazásokat, amelyek az adott állomáson átszállás céljából használták. Több
vonalat kiszolgáló állomás utasforgalma bármely érintett vonalra/vonalról
történő utazásokat tartalmazza.

 

Komlóról Sásdig/tól, Dombóvárig/tól, Budapestig/től értékesített jegyek
számát az alábbi táblázat tartalmazza:

 

Érintett
viszonylat Jegydarab
Budapest 511
Dombóvár 184
Sásd 199

 

 

A fenti táblázat tartalmazza mindazon utasokat, akik 2023. márciusban
vásárolt belföldi menetjegyükön vagy bérletükön feltüntetett viszonylat
egyik végpontja Komló, a másik pedig az adott vasútállomás, Budapest
esetében bármelyik budapesti vasútállomás.

 

A fenti szám nem tartalmazza azokat az utasokat, akik:

nemzetközi utasok;

jogszabály alapján díjmentesen utaznak (65 év felettiek, 6 év alattiak,
határon túli magyarok);

nem gépi kiadású, vagy viszonylatmegjelölés nélküli díjtermékkel utaznak
(pl.: Vakáció bérlet, stb.);

START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaznak;

vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése