47-es vasútvonal 2023. JÚNIUS havi utasforgalmi adatai

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
A 47-es vasútvonal (településenkénti és összesen) 2023. JÚNIUS havi
utasforgalmi adatait.

Illetve KOMLÓ állomás utasforgalmi adatait / az értékesített menetjegyek számát:
Mindazon értékesített jegyek számát amelyek kiinduló vagy célállomása KOMLÓ (vonaton vásárolt és gépi kiadású és online értékesített egyaránt).

Továbbá, amennyiben lehetséges, megjelölve a digitálisan tárolt és ez által kimutatható adatokból leszűrhető információkat:

Sásdig/tól
Dombóvárig/tól
Budapestig/től
értékesített jegyek számát.

(A rendelkezésre álló adatokat is legyenek kedvesek megküldeni a Vármegyebérlet és Országbérlet értékesítési és felhasználási tapasztalatai kapcsán a térségre vonatkozóan.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. július 3.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Választ az általam benyújtott adatigénylésre a törvényi határidőig nem kaptam.

Kérem annak haladéktalan megküldését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre nem kaptam választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. július 20.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Adatigénylésemre továbbra sem kaptam választ!
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. július 25.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2023.07.03. napon beérkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

 

47-es
vonal Jegydarab Utazásszám
2023.
június 1452 1472

 

A fenti szám tartalmazza mindazon utazásokat, ameyek 2023. június hónapban
vásárolt belföldi menetjeggel vagy bérlettel legalább 1 állomásközt
történtek a 47-es vonal önálló, Godisa – Komló szakaszán (is).

Mivel a vonal Dombóvár – Godisa szakasza a 40-es vonallal közös, az önálló
szakaszt nem érintő utazások a 40-es vonali utasoktól nem különíthetőek
el.

Sásdig/tól, Dombóvárig/tól, Budapestig/től értékesített jegyek száma:

Érintett
viszonylat Jegydarab Utazásszám
Budapest 520 521
Dombóvár 146 146
Sásd 86 86

 

A fenti táblázat tartalmazza mindazon utazásokat, amik 2023. júniusban
vásárolt belföldi menetjegyükön vagy bérletükön feltüntetett viszonylat
egyik végpontja Komló, a másik pedig az adott vasútállomás, Budapest
esetében bármelyik budapesti vasútállomás

 

Állomási utasszám adatok:

Utazásszám
2023.
Állomás június
Dombóvár 21 270
Godisa 481
Kaposszekcső 771
Komló 1 384
Magyarhertelend 101
Magyarszék 139
Mecsekjánosi 37
Mecsekpölöske 57
Sásd 1 918
Vásárosdombó 778

 

A fenti szám tartalmazza mindazon utazásokat, amik 2023. június hónapban
vásárolt belföldi jegyén vagy bérletén feltüntetett viszonylat egyik
végpontja az adott állomás. A táblázat nem tartalmazza azokat az
utazásokat, amik az adott állomáson átszállás céljából szállnak le/fel.
Több vonalat kiszolgáló állomás utazásszáma bármely érintett
vonalra/vonalról történő utazásokat tartalmazza.

 

A fenti táblázatok egyike sem tartalmazza azokat az utasokat, akik:

-      vámegye vagy országbérlettel utaztak;

-      nem gépi kiadású vagy viszonylatmegjelölés nélküli jeggyel utaztak;

-      jogszabály alapján díjmentesen utaztak (65 év felettiek, 6 év
alattiak, kedvezményre jogosult határon túli magyarok);

-      START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaztak;

-      vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

 

2023. június hónapban értékesített Baranya vármegye- illetve
országbérletek darabszáma:

Típus Kedvezményes Teljesárú Összesen
Országbérlet 126 293 22 062 148 355
Vármegyebérlet 
Baranya 4 944 6 787 11 731

 

 

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése