47-es vasútvonal 2023. JÚLIUS havi utasforgalmi adatai

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 47-es vasútvonal (településenkénti és összesen) 2023. JÚLIUS havi
utasforgalmi adatait.

Illetve KOMLÓ állomás utasforgalmi adatait / az értékesített menetjegyek számát:
Mindazon értékesített jegyek számát amelyek kiinduló vagy célállomása KOMLÓ (vonaton vásárolt és gépi kiadású és online értékesített egyaránt).

Továbbá, amennyiben lehetséges, megjelölve a digitálisan tárolt és ez által kimutatható adatokból leszűrhető információkat:

Sásdig/tól
Dombóvárig/tól
Budapestig/től
értékesített jegyek számát.

(A rendelkezésre álló adatokat is legyenek kedvesek megküldeni a Vármegyebérlet és Országbérlet értékesítési és felhasználási tapasztalatai kapcsán a térségre vonatkozóan.
Valamint a Mecsek Napijegy értékesítési adatait: jegypénztárban, automatából, applikációban)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. augusztus 2.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre nem kaptam választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. augusztus 18.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre nem kaptam választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. augusztus 22.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2023.08.02. napon beérkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

A 47-es vasútvonal (településenkénti és összesen) 2023. JÚLIUS havi
utasforgalmi adatait. Illetve KOMLÓ állomás utasforgalmi adatait / az
értékesített menetjegyek számát:

 

Vonal Jegydarab Utazásszám
47 1483 1493

 

A fenti szám tartalmazza mindazon utazásokat, amelyek 2023. június
hónapban vásárolt belföldi menetjeggyel vagy bérlettel legalább 1
állomásközt utaztak a 47-es vonal önálló, Godisa – Komló szakaszán (is).

Mivel a vonal Dombóvár – Godisa szakasza a 40-es vonallal közös, az önálló
szakaszt nem érintő utazások a 40-es vonali utasoktól nem különíthetőek
el.

 

 

Állomás Jegydarab Utasfő
Dombóvár 42 972 20 037
Kaposszekcső 445 444
Vásárosdombó 684 858
Sásd 2 220 1 728
Godisa 561 609
Magyarhertelend 96 93
Magyarszék 45 44
Mecsekpölöske 51 51
Mecsekjánosi 18 18
Komló 1 368 1 383

 

 

A fenti szám tartalmazza mindazon utazásokat, akik 2023. június hónapban
vásárolt belföldi jegyén vagy bérletén feltüntetett viszonylat egyik
végpontja az adott állomás. A táblázat nem tartalmazza azokat az
utazásokat, amelyek az adott állomáson átszállás céljából szállnak le/fel.
Több vonalat kiszolgáló állomás utasforgalma bármely érintett
vonalra/vonalról történő utazásokat tartalmazza. Dombóvár esetében a
jegydarab a Budapesti viszonylatokon vásárolt helyjegyek miatt ilyen
magas.

 

 

Mindazon értékesített jegyek számát amelyek kiinduló vagy célállomása
KOMLÓ (vonaton vásárolt és gépi kiadású és online értékesített egyaránt).

Továbbá, amennyiben lehetséges, megjelölve a digitálisan tárolt és ez
által kimutatható adatokból leszűrhető információkat:

 

Sásdig/tól, Dombóvárig/tól, Budapestig/től értékesített jegyek száma:

Érintett
viszonylat Jegydarab Utazásszám
Budapest 430 428
Dombóvár 322 317
Sásd 104 99

 

A fenti táblázat tartalmazza mindazon utazásokat, amelyek 2023. júniusban
vásárolt belföldi menetjeggyel vagy bérlettel történtek és a feltüntetett
viszonylat egyik végpontja Komló, a másik pedig az adott vasútállomás,
Budapest esetében bármelyik budapesti vasútállomás

 

A fenti szám tartalmazza mindazon utazásokat, amelyek 2023. június
hónapban vásárolt belföldi jegyen vagy bérleten feltüntetett viszonylat
egyik végpontja az adott állomás. A táblázat nem tartalmazza azokat az
utazásokat, amelyek az adott állomáson átszállás céljából szállnak le/fel.
Több vonalat kiszolgáló állomás utasforgalma bármely érintett
vonalra/vonalról történő utazásokat tartalmazza.

 

A fenti táblázatok egyike sem tartalmazza azokat az utasokat, akik:

-      vármegye vagy országbérlettel utaztak;

-      nem gépi kiadású vagy viszonylatmegjelölés nélküli jeggyel utaztak;

-      jogszabály alapján díjmentesen utaztak (65 év felettiek, 6 év
alattiak, határon túli magyarok);

-      START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaztak;

-      vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

 

Valamint a Mecsek Napijegy értékesítési adatait: jegypénztárban,
automatából, applikációban)

 

Kedvezmény Csatorna
típus típus Jegydarab
Mecsek
napijegy Automata 3
Mecsek
napijegy MÁV app 12
Mecsek
napijegy Pénztár 16

 

 

A rendelkezésre álló adatokat is legyenek kedvesek megküldeni a
Vármegyebérlet és Országbérlet értékesítési és felhasználási tapasztalatai
kapcsán a térségre vonatkozóan

 

2023. június hónapban értékesített Baranya vármegye- illetve
országbérletek darabszáma:

 

Vásárlás Július
hónapja
 Típus Kedvezményes Teljesárú Összesen
Országbérlet 157 713 27 032 184 745
Vármegyebérlet 3 363 6 503 9 866
Baranya

 

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése