47-es vasútvonal 2023. FEBRUÁR havi utasforgalmi adatai

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 47-es vasútvonal (településenkénti és összesen)
2023. FEBRUÁR havi
utasforgalmi adatait.

Illetve KOMLÓ állomás utasforgalmi adatait / az értékesített menetjegyek számát:

Mindazon értékesített jegyek számát amelyek kiinduló vagy célállomása KOMLÓ (vonaton vásárolt és gépi kiadású és online értékesített egyaránt).

Továbbá, amennyiben lehetséges, megjelölve a digitálisan tárolt és ez által kimutatható adatokból leszűrhető információkat:

Sásdig/tól
Dombóvárig/tól
Budapestig/től
értékesített jegyek számát

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 28.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Választ az általam benyújtott adatigénylésre a törvényi határidőig nem kaptam.

Kérem annak haladéktalan megküldését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 16.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

A tárgyban 2023. február 28-án beérkezett megkeresésével kapcsolatban az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy
az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Választ az általam benyújtott adatigénylésre a törvényi határidőig nem kaptam.

Kérem annak haladéktalan megküldését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Komló, 2023.03.24.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján Társaságunkhoz 2023.02.28. napján, elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Ezúton küldjük a kért adatokat a 47-es számú, Dombóvár-Komló vasútvonallal kapcsolatosan. A vonalon február hónapban 1054 utazást regisztráltunk. A fenti szám tartalmazza mindazon utasokat, akik 2023. február hónapban vásárolt belföldi menetjegyükkel vagy bérletükkel legalább 1 állomásközt utaztak a 47-es vonal önálló, Godisa – Komló szakaszán (is). Azok az utasok, akik Dombóvár és Godisa között utaztak a komlói járatunkkal nem különíthetőek el a Budapest-Pécs vasútvonal utasforgalmától, azon utasokat oda regisztráljuk.

Állomási utasszámokkal elmondható, hogy Dombóváron 22 018 utazást regisztráltunk, ami a sűrű hálózati és menetrendi elérésének is köszönhető. Kaposszekcsőn 396, Vásárosdombón 906, Sásdon 2 025, Godisán 735 utazást regisztráltunk, ez a komlói vonal közös szakasza a pécsi vonallal. Az önálló szakaszon Magyarhertelenden 58, Magyarszéken 23, Mecsekpölöskén 27, Mecsekjánosiban 71, míg Komlón 935 utazást regisztráltunk. A fenti szám tartalmazza mindazon utasokat, akik 2023. február hónapban vásárolt belföldi jegyén vagy bérletén feltüntetett viszonylat egyik végpontja az adott állomás. A táblázat nem tartalmazza azokat az utasokat, akik az adott állomáson átszállás céljából szállnak le vagy fel. Több vonalat kiszolgáló állomás utasforgalma bármely érintett vonalra/vonalról történő utazásokat tartalmazza.

A Komlón regisztrált 935 utazásból Budapestig, illetve Budapestről 343-an, Dombóvárig, illetve Dombóvártól 144-en, míg Sásdig, Sásdról 140-en vásároltak menetjegyet vagy bérletet.

Szeretnénk tájékoztatni, hogy az adatok nem tartalmazzák a nemzetközi utasokat, a jogszabály alapján díjmentesen utazókat (65 éven felüliek, 6 év alattiak, határon túli magyarok), a nem gépi kiadású, vagy viszonylatmegjelölés nélküli díjtermékkel (pl.: Vakáció bérlet, stb.) utazókat, a START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utazókat, valamint a vasúttársaság és a hatóságok azon munkavállalóit, akik díjmentesen utaznak.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése