Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

47-es vasútvonal (településenkénti és összesen) 2023.12.10.-2023.12.19. valamint 2023.12.20. és 2023.12.21.31. közötti időszakra vonatkozó utasforgalmi adatait.

Illetve KOMLÓ állomás utasforgalmi adatait / az értékesített menetjegyek számát:
Mindazon értékesített jegyek számát amelyek kiinduló vagy célállomása KOMLÓ (vonathelyettesítő autóbuszon vásárolt és gépi kiadású és online értékesített egyaránt,
jegyfajtánkénti és kedvezményenkénti bontásban).

Továbbá, amennyiben lehetséges, megjelölve a digitálisan tárolt és ez által kimutatható adatokból leszűrhető információkat:

Sásd-Komló
Komló-Sásd
DOMBÓVÁR-KOMLÓ
KOMLÓ-DOMBÓVÁR
Budapest-Komló
Komló -Budapest

útvonalra
értékesített jegyek számát.

TOVÁBBÁ:
A 47-es vasútvonal tekintetében vonathelyettesítő autóbuszon kiadott vonatjegyhelyettesítő jegyek száma 2023.12.10.-2023.12.19. valamint 2023.12.20. és 2023.12.31. között.
Illetve a vonathelyettesítő autóbuszokon (számlálójeggyel kimutatott) egyéb utazásra alkalmas igazolással, illetve országbérlettel, vármegye bérlettel utazók száma.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 1.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre nem kaptam választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 16.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre nem kaptam választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 17.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre NEM KAPTAM választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 19

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre NEM KAPTAM választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 22

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre NEM KAPTAM választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 23

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2024.01.01. napon beérkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.[1][1]

 

I.                2023. 12.10-2023.12.19-ig terjedő időszakra vonatkozó
adatok

 

Az alábbi táblázat tartalmazza 2023.12.10-12.19-ig terjedő időszakra
vonatkozóan a Társaságunk kezelésében lévő utasforgalmi és
jegyértékesítési adatokat.

 

Vonal Jegydarab Utazásszám
47 176 178

 

A fenti szám tartalmazza mindazon utazásokat, amelyek esetében a jelzett
időszakban vásárolt belföldi menetjeggyel vagy bérlettel legalább 1
állomásközt utaztak a 47-es vonal önálló, Godisa – Komló szakaszán (is).
Tekintettel arra, hogy a vonal Dombóvár – Godisa szakasza a 40-es vonallal
közös, az önálló szakaszt nem érintő utazások a 40-es vonali utasoktól nem
különíthetőek el.

 

Településenkénti utasforgalom:

Állomás Jegydarab Utazásszám
Dombóvár 13 459 5873
Kaposszekcső 49 47
Vásárosdombó 84 84
Sásd 355 301
Godisa 53 53
Magyarszék 11 11
Mecsekpölöske 3 3
Komló 139 141

 

A fenti szám tartalmazza mindazon utazásokat, akik fent jelzett időszakban
vásárolt belföldi jegyén vagy bérletén feltüntetett viszonylat egyik
végpontja az adott állomás. A táblázat nem tartalmazza azokat az
utazásokat, amelyek az adott állomáson átszállás céljából használtak. Több
vonalat kiszolgáló állomás utasforgalma bármely érintett vonalra, illetve
vonalról történő utazásokat tartalmazza.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatok nem tartalmazzák a bérletes utasok
számát, miközben a rendszeresen közlekedők nagyobbik része nem jegyet,
hanem bérletet vált – különösen igaz ez az ország- és vármegyebérletek
bevezetése óta. Kisebb, de nem elhanyagolható mértékben ugyancsak tovább
növeli az adott viszonylatokon közlekedő utasok számát az, hogy ott
nemcsak a vonat és a pótlóbusz kínál ingázási, illetve közlekedési
lehetőséget, hanem a Volánbusz is.

 

Adataink alapján a Volánbusz menetrend szerinti járatai is átvették a
helyi utasok egy részét. Az ország- és vármegyebérletek bevezetésének
egyik fő oka éppen az volt, hogy szűnjön meg az évtizedes kényszer, hogy
az utasok a Volánbusz és a vasút szolgáltatásai közül szigorúan csak az
egyiket használhassák. Ezek után ma már minden napos, hogy egy térségen
belül az az úticél és időpont függvényében ezeket a szolgáltatásokat
felváltva használják.

 

A MÁV-START által Komló indulási vagy célállomással értékesített
menetjegyek:

 

Komló állomási jegydarab
jegyfajtánkénti  és
kedvezményenkénti bontásban
Kedvezmény
Jegyfajta típus Jegydarab
Menetjegy 50% 33
Menetjegy 90% 26
díjmentes jegy
Menetjegy -6 (JÉ) 2
díjmentes jegy
Menetjegy 65+ (JÉ) 13
díjmentes jegy
vasutas
Menetjegy családtag - JÉ 3
Díjmentes
üzletpolitikai
egy útra 2.
Menetjegy osztály 19
díjmentes
Menetjegy vasutas (JÉ) 5
Kajla
Menetjegy díjmentes jegy 2
Menetjegy START Klub 50% 2
Menetjegy Teljes árú 66

 

Az alábbi táblázat tartalmazza a

-        Sásd-Komló

-        Komló-Sásd

-        Dombóvár-Komló

-        Komló-Dombóvár

-        Budapest-Komló

-        Komló -Budapest

viszonylatra vonatkozó értékesített jegyek számát.

Viszonylat Jegydarab
Sásd - Komló 1
Komló - Sásd 0
Dombóvár -
Komló 20
Komló -
Dombóvár 14
Budapest-Komló 57
Komló
-Budapest 55

 

A fenti táblázat tartalmazza mindazon utazásokat, amelyek a fenti
időszakban vásárolt belföldi menetjegyükön vagy bérletükön feltüntetett
viszonylat az adott viszonylat (Budapest esetében bármelyik budapesti
vasútállomás).

 

I.                2023. 12.20-2023.12.31-ig terjedő időszakra vonatkozó
adatok

 

Az alábbi táblázat tartalmazza 2023.12.20-12.31-ig terjedő időszakra
vonatkozóan a Társaságunk kezelésében lévő utasforgalmi és
jegyértékesítési adatokat.

 

Vonal Jegydarab Utazásszám
47 304 305

 

 

 

 

A fenti szám tartalmazza mindazon utazásokat, amelyek esetében a jelzett
időszakban vásárolt belföldi menetjeggyel vagy bérlettel legalább 1
állomásközt utaztak a 47-es vonal önálló, Godisa – Komló szakaszán (is).
Tekintettel arra, hogy a vonal Dombóvár – Godisa szakasza a 40-es vonallal
közös, az önálló szakaszt nem érintő utazások a 40-es vonali utasoktól nem
különíthetőek el.

 

Településenkénti utasforgalom:

 

Állomás Jegydarab Utazásszám
Dombóvár 18 019 7 615
Kaposszekcső 67 66
Vásárosdombó 129 129
Sásd 518 462
Godisa 92 91
Magyarszék 23 23
Mecsekpölöske 22 22
Komló 241 242

 

A fenti szám tartalmazza mindazon utazásokat, akik fent jelzett időszakban
vásárolt belföldi jegyén vagy bérletén feltüntetett viszonylat egyik
végpontja az adott állomás. A táblázat nem tartalmazza azokat az
utazásokat, amelyek az adott állomáson átszállás céljából használtak. Több
vonalat kiszolgáló állomás utasforgalma bármely érintett vonalra, illetve
vonalról történő utazásokat tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatok nem tartalmazzák a bérletes utasok
számát, miközben a rendszeresen közlekedők nagyobbik része nem jegyet,
hanem bérletet vált – különösen igaz ez az ország- és vármegyebérletek
bevezetése óta. Kisebb, de nem elhanyagolható mértékben ugyancsak tovább
növeli az adott viszonylatokon közlekedő utasok számát az, hogy ott
nemcsak a vonat és a pótlóbusz kínál ingázási, illetve közlekedési
lehetőséget, hanem a Volánbusz is.

 

Adataink alapján a Volánbusz menetrend szerinti járatai is átvették a
helyi utasok egy részét. Az ország- és vármegyebérletek bevezetésének
egyik fő oka éppen az volt, hogy szűnjön meg az évtizedes kényszer, hogy
az utasok a Volánbusz és a vasút szolgáltatásai közül szigorúan csak az
egyiket használhassák. Ezek után ma már minden napos, hogy egy térségen
belül az az úticél és időpont függvényében ezeket a szolgáltatásokat
felváltva használják.

 

A MÁV-START által Komló indulási vagy célállomással értékesített
menetjegyek:

 

Komló állomási jegydarab
jegyfajtánkénti  és
kedvezményenkénti bontásban
Kedvezmény
Jegyfajta típus Jegydarab
20%
természetjáró
Menetjegy kedv. 1
33% 26 év
Menetjegy alattiaknak 13
33% családi
Menetjegy kedv. 12
Menetjegy 50% 36
Menetjegy 90% 58
Díjmentes
élőállat
Menetjegy viteldíj 3
díjmentes jegy
Menetjegy 65+ (JÉ) 30
díjmentes jegy
vasutas
Menetjegy családtag - JÉ 2
Díjmentes
üzletpolitikai
egy útra 2.
Menetjegy osztály 26
díjmentes
Menetjegy vasutas (JÉ) 2
Kajla
Menetjegy díjmentes jegy 7
Menetjegy START Klub 50% 8
Menetjegy Teljes árú 95

 

Az alábbi táblázat tartalmazza a

-        Sásd-Komló

-        Komló-Sásd

-        Dombóvár-Komló

-        Komló-Dombóvár

-        Budapest-Komló

-        Komló -Budapest

viszonylatra vonatkozó értékesített jegyek számát

Viszonylat Jegydarab
Sásd - Komló 0
Komló - Sásd 0
Dombóvár -
Komló 18
Komló -
Dombóvár 18
Budapest-Komló 110
Komló
-Budapest 91

 

Kérjük vegye figyelembe, hogy a fenti táblázatok egyike sem tartalmazza
azokat az utasokat, akik:

-      vármegye vagy országbérlettel utaztak;

-      helyettesítő vonaljeggyel utaztak (kivéve a helyettesítő
vonaljegyeket részletező táblázat)

-      nem gépi kiadású vagy viszonylatmegjelölés nélküli jeggyel utaztak;

-      jogszabály alapján díjmentesen utaztak (65 év felettiek, 6 év
alattiak, utazási jogosultsággal rendelkező határon túli magyarok);

-      START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaztak;

-      vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek)

Tájékoztatjuk, hogy a VOLÁNBUSZ[2][2] és a MÁV-START részére benyújtott
adatigénylését a MÁV-START teljesíti.

Az adatigénylésének megfelelően a jelen levelünkhöz csatolt táblázat
tartalmazza a VOLÁNBUSZ által rendelkezésre bocsátott adatok alapján a
2023.12.10 - 2023.12.19 és 2023.12.20 - 2023.12.31-ig terjedő időszakra
vonatkozóan megállóhelyre lebontva a vonathelyettesítő autóbuszon kiadott
helyettesítő vonaljegyek számát (megállóhelyre lebontva), továbbá az
ország és vármegyebérletek számát. Tájékoztatjuk, hogy a validációs és
számláló adatok között átfedés van.

 

Budapest, 2024. január

 

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

 

────────────────────────

[3][1] Tájékoztatjuk, hogy az adatigénylésében megadott személyes adatait
a MÁV-START Zrt. az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1a)
bekezdésében meghatározott célból 1 évig kezeli. A MÁV-START Zrt.
adatkezelésével kapcsolatos előírásokat és az Ön ezzel kapcsolatos jogait
a MÁV-START Zrt. Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, amely elérhető a
MÁV-START Zrt. honlapján a következő linken az 4.2. pontban:
[4]https://www.mavcsoport.hu/mav-start/bemu...

[5][2] Tájékoztatjuk, hogy az e-mailjében megadott személyes adatait a
VOLÁNBUSZ Zrt. az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1a)
bekezdésében meghatározott célból 1 évig kezeli. A VOLÁNBUSZ Zrt.
adatkezelésével kapcsolatos előírásokat és az Ön ezzel kapcsolatos jogait
a VOLÁNBUSZ Zrt. Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, amely elérhető a
VOLÁNBUSZ Zrt. honlapján a következő linken az 5.20. pontban:
https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/ad...

References

Visible links
1. file:///tmp/foiextract20240123-34536-1gocp93#_ftn1
2. file:///tmp/foiextract20240123-34536-1gocp93#_ftn2
3. file:///tmp/foiextract20240123-34536-1gocp93#_ftnref1
4. https://www.mavcsoport.hu/mav-start/bemu...
5. file:///tmp/foiextract20240123-34536-1gocp93#_ftnref2