47-es vasútvonal 2023. DECEMBER havi utasforgalmi adatai a menetrendváltásig

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

47-es vasútvonal (településenkénti és összesen) 2023.12.01.-2023.12.09
utasforgalmi adatait.

Illetve KOMLÓ állomás utasforgalmi adatait / az értékesített menetjegyek számát:
Mindazon értékesített jegyek számát amelyek kiinduló vagy célállomása KOMLÓ (vonathelyettesítő autóbuszon vásárolt és gépi kiadású és online értékesített egyaránt,
jegyfajtánkénti és kedvezményenkénti bontásban).

Továbbá, amennyiben lehetséges, megjelölve a digitálisan tárolt és ez által kimutatható adatokból leszűrhető információkat:

Sásd-Komló
Komló-Sásd
DOMBÓVÁR-KOMLÓ
KOMLÓ-DOMBÓVÁR
Budapest-Komló
Komló -Budapest

útvonalra
értékesített jegyek számát.

TOVÁBBÁ:
A 47-es vasútvonal tekintetében vonathelyettesítő autóbuszon kiadott vonatjegyhelyettesítő jegyek száma 2023.12.01.-2023.12.09. között.
Illetve a vonathelyettesítő autóbuszokon (számlálójeggyel kimutatott) egyéb utazásra alkalmas igazolással, illetve országbérlettel, vármegye bérlettel utazók száma.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. december 10.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A tárgyban 2023. december 10. napján beérkezett megkeresésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Budapest, 2023. december

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre nem kaptam választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

A 15 napos határidő hosszabbítás ellenére kérem, hogy az információ rendelkezésre állásának függvényében a lehető leghamarabb küldjék meg az adatokat.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 1.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre nem kaptam választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

A 15 napos határidő hosszabbítás ellenére kérem, hogy az információ rendelkezésre állásának függvényében a lehető leghamarabb küldjék meg az adatokat.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 3.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre nem kaptam választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

A 15 napos határidő hosszabbítás ellenére kérem, hogy az információ rendelkezésre állásának függvényében a lehető leghamarabb küldjék meg az adatokat.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 4.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre nem kaptam választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

A 15 napos határidő hosszabbítás ellenére kérem, hogy az információ rendelkezésre állásának függvényében a lehető leghamarabb küldjék meg az adatokat.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 9.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre nem kaptam választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

A 15 napos határidő hosszabbítás ellenére kérem, hogy az információ rendelkezésre állásának függvényében a lehető leghamarabb küldjék meg az adatokat.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 10.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre nem kaptam választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

A 15 napos határidő hosszabbítás ellenére kérem, hogy az információ rendelkezésre állásának függvényében a lehető leghamarabb küldjék meg az adatokat.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 11.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2023.12.10. napon beérkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.[1][1]

Az alábbi táblázat tartalmazza 2023.12.01-12.09-ig terjedő időszakra
vonatkozóan a Társaságunk kezelésében lévő utasforgalmi és
jegyértékesítési adatokat.

 

Vonal Jegydarab Utazásszám
47 78 78

 

A fenti szám tartalmazza mindazon utazásokat, amelyek esetében a jelzett
időszakban vásárolt belföldi menetjeggyel vagy bérlettel legalább 1
állomásközt utaztak a 47-es vonal önálló, Godisa – Komló szakaszán (is).
Tekintettel arra, hogy a vonal Dombóvár – Godisa szakasza a 40-es vonallal
közös, az önálló szakaszt nem érintő utazások a 40-es vonali utasoktól nem
különíthetőek el.

 

Településenkénti utasforgalom:

Állomás Jegydarab Utazásszám
Dombóvár 11 136 4 938
Kaposszekcső 47 47
Vásárosdombó 104 103
Sásd 293 267
Godisa 57 57
Magyarszék 2 2
Mecsekjánosi 2 2
Komló 62 62

 

A fenti szám tartalmazza mindazon utazásokat, akik fent jelzett időszakban
vásárolt belföldi jegyén vagy bérletén feltüntetett viszonylat egyik
végpontja az adott állomás. A táblázat nem tartalmazza azokat az
utazásokat, amelyek az adott állomáson átszállás céljából használtak. Több
vonalat kiszolgáló állomás utasforgalma bármely érintett vonalra, illetve
vonalról történő utazásokat tartalmazza.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatok nem tartalmazzák a bérletes utasok
számát, miközben a rendszeresen közlekedők nagyobbik része nem jegyet,
hanem bérletet vált – különösen igaz ez az ország- és vármegyebérletek
bevezetése óta. Kisebb, de nem elhanyagolható mértékben ugyancsak tovább
növeli az adott viszonylatokon közlekedő utasok számát az, hogy ott
nemcsak a vonat és a pótlóbusz kínál ingázási, illetve közlekedési
lehetőséget, hanem a Volánbusz is.

 

Adataink alapján a Volánbusz menetrend szerinti járatai is átvették a
helyi utasok egy részét. Az ország- és vármegyebérletek bevezetésének
egyik fő oka éppen az volt, hogy szűnjön meg az évtizedes kényszer, hogy
az utasok a Volánbusz és a vasút szolgáltatásai közül szigorúan csak az
egyiket használhassák. Ezek után ma már minden napos, hogy egy térségen
belül az az úticél és időpont függvényében ezeket a szolgáltatásokat
felváltva használják.

 

A MÁV-START által Komló indulási vagy célállomással értékesített
menetjegyek:

 

Komló állomási jegydarab
jegyfajtánkénti  és
kedvezményenkénti bontásban
Kedvezmény
Jegyfajta típus Jegydarab
33% családi
Menetjegy kedv. 1
Menetjegy 50% 13
Menetjegy 90% 12
Díjmentes
élőállat
Menetjegy viteldíj 1
díjmentes jegy
Menetjegy 65+ (JÉ) 4
Díjmentes
üzletpolitikai
egy útra 2.
Menetjegy osztály 8
Menetjegy START Klub 50% 4
Menetjegy Teljes árú 29

 

Az alábbi táblázat tartalmazza a

-        Sásd-Komló

-        Komló-Sásd

-        Dombóvár-Komló

-        Komló-Dombóvár

-        Budapest-Komló

-        Komló -Budapest

viszonylatra vonatkozó értékesített jegyek számát.

 

Viszonylat Jegydarab
Sásd - Komló 0
Komló - Sásd 5
Dombóvár -
Komló 0
Komló -
Dombóvár 2
Budapest-Komló 22
Komló
-Budapest 27

 

A fenti táblázat tartalmazza mindazon utazásokat, amelyek a fenti
időszakban vásárolt belföldi menetjegyükön vagy bérletükön feltüntetett
viszonylat az adott viszonylat (Budapest esetében bármelyik budapesti
vasútállomás).

 

Kérjük vegye figyelembe, hogy a fenti táblázatok egyike sem tartalmazza
azokat az utasokat, akik:

-      vármegye vagy országbérlettel utaztak;

-      helyettesítő vonaljeggyel utaztak (kivéve a helyettesítő
vonaljegyeket részletező táblázat)

-      nem gépi kiadású vagy viszonylatmegjelölés nélküli jeggyel utaztak;

-      jogszabály alapján díjmentesen utaztak (65 év felettiek, 6 év
alattiak, utazási jogosultsággal rendelkező határon túli magyarok);

-      START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaztak;

-      vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek)

 

Tájékoztatjuk, hogy a VOLÁNBUSZ[2][2] és a MÁV-START részére az alábbi
adatok tekintetében benyújtott adatigénylését a MÁV-START teljesíti. A
VOLÁNBUSZ által rendelkezésre bocsátott adatok alapján a 2023.12.01. és
2023.12.09. közötti időszakban eladott helyettesítő vonaljegyek és más
vonatjeggyel vagy egyéb utazásra alkalmas igazolással utazók száma – ezen
utasok regisztrálása az autóbuszokon számlálójegyekkel történik –,
valamint a módváltásban érintett autóbuszok fedélzetén validátorokkal
regisztrált ország- és vármegyebérletek számát (megállóhelyre lebontva) a
mellékelt dokumentumban található táblázatok tartalmazzák. Tájékoztatjuk,
hogy a számlálójegyek és validációs adatok között átfedés van.

 

A fentieken túl tájékoztatjuk, hogy a december 10-i menetrendváltáskor a
következő szerint változott a 47-es vasútvonalat érintő menetrend:

-       A vonathelyettesítő járatok a korábbi közúti vonalvezetéstől
eltérő, rövidebb útvonalon, Magyarhertelend és Godisa vasútállomások
érintése nélkül közlekednek kétóránként. Ezekkel a gyorsabb járatokkal
egyrészt a korábbi vasúti menetidőkhöz közelíthető az autóbuszok
menetideje, másrészt Dombóváron biztosított a csatlakozás a Mecsek
InterCitykre Budapest felé és vissza. Magyarhertelend és Godisa
településeket a menetrendszerinti Volánbusz járatok szolgálják ki.

-       A jelenlegi hajnali, 4:31-kor induló Dombóvár és Komló, valamint
esti, 20:36-kor induló Komló és Dombóvár közötti vonat helyettesítő járat
megszűnt.

A térségben élőknek összességében a december 10-étől érvényes új
mentrendben sem kell kevesebb járattal beérniük, mint korábban. Úgy válik
hatékonyabbá a vonal kiszolgálása, hogy az utasok semmivel sem kapnak
kevesebbet. Megtakarítást érünk el, de nem az utasok rovására, hanem a
csoportszintű erőforrások jobb kihasználásával. A menetrendváltás kapcsán
kiadott [3]közleményünk itt érhető el.

 

Budapest, 2024. január

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

idézett részek megjelenítése

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2023.12.10. napon beérkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.[1][1]

 

Az alábbi táblázat tartalmazza 2023.12.01-12.09-ig terjedő időszakra
vonatkozóan a Társaságunk kezelésében lévő utasforgalmi és
jegyértékesítési adatokat.

 

Vonal Jegydarab Utazásszám
47 78 78

 

A fenti szám tartalmazza mindazon utazásokat, amelyek esetében a jelzett
időszakban vásárolt belföldi menetjeggyel vagy bérlettel legalább 1
állomásközt utaztak a 47-es vonal önálló, Godisa – Komló szakaszán (is).
Tekintettel arra, hogy a vonal Dombóvár – Godisa szakasza a 40-es vonallal
közös, az önálló szakaszt nem érintő utazások a 40-es vonali utasoktól nem
különíthetőek el.

 

Településenkénti utasforgalom:

Állomás Jegydarab Utazásszám
Dombóvár 11 136 4 938
Kaposszekcső 47 47
Vásárosdombó 104 103
Sásd 293 267
Godisa 57 57
Magyarszék 2 2
Mecsekjánosi 2 2
Komló 62 62

 

A fenti szám tartalmazza mindazon utazásokat, akik fent jelzett időszakban
vásárolt belföldi jegyén vagy bérletén feltüntetett viszonylat egyik
végpontja az adott állomás. A táblázat nem tartalmazza azokat az
utazásokat, amelyek az adott állomáson átszállás céljából használtak. Több
vonalat kiszolgáló állomás utasforgalma bármely érintett vonalra, illetve
vonalról történő utazásokat tartalmazza.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatok nem tartalmazzák a bérletes utasok
számát, miközben a rendszeresen közlekedők nagyobbik része nem jegyet,
hanem bérletet vált – különösen igaz ez az ország- és vármegyebérletek
bevezetése óta. Kisebb, de nem elhanyagolható mértékben ugyancsak tovább
növeli az adott viszonylatokon közlekedő utasok számát az, hogy ott
nemcsak a vonat és a pótlóbusz kínál ingázási, illetve közlekedési
lehetőséget, hanem a Volánbusz is.

 

Adataink alapján a Volánbusz menetrend szerinti járatai is átvették a
helyi utasok egy részét. Az ország- és vármegyebérletek bevezetésének
egyik fő oka éppen az volt, hogy szűnjön meg az évtizedes kényszer, hogy
az utasok a Volánbusz és a vasút szolgáltatásai közül szigorúan csak az
egyiket használhassák. Ezek után ma már minden napos, hogy egy térségen
belül az az úticél és időpont függvényében ezeket a szolgáltatásokat
felváltva használják.

 

A MÁV-START által Komló indulási vagy célállomással értékesített
menetjegyek:

 

Komló állomási jegydarab
jegyfajtánkénti  és
kedvezményenkénti bontásban
Kedvezmény
Jegyfajta típus Jegydarab
33% családi
Menetjegy kedv. 1
Menetjegy 50% 13
Menetjegy 90% 12
Díjmentes
élőállat
Menetjegy viteldíj 1
díjmentes jegy
Menetjegy 65+ (JÉ) 4
Díjmentes
üzletpolitikai
egy útra 2.
Menetjegy osztály 8
Menetjegy START Klub 50% 4
Menetjegy Teljes árú 29

 

Az alábbi táblázat tartalmazza a

-        Sásd-Komló

-        Komló-Sásd

-        Dombóvár-Komló

-        Komló-Dombóvár

-        Budapest-Komló

-        Komló -Budapest

viszonylatra vonatkozó értékesített jegyek számát.

 

Viszonylat Jegydarab
Sásd - Komló 0
Komló - Sásd 5
Dombóvár -
Komló 0
Komló -
Dombóvár 2
Budapest-Komló 22
Komló
-Budapest 27

 

A fenti táblázat tartalmazza mindazon utazásokat, amelyek a fenti
időszakban vásárolt belföldi menetjegyükön vagy bérletükön feltüntetett
viszonylat az adott viszonylat (Budapest esetében bármelyik budapesti
vasútállomás).

 

Kérjük vegye figyelembe, hogy a fenti táblázatok egyike sem tartalmazza
azokat az utasokat, akik:

-      vármegye vagy országbérlettel utaztak;

-      helyettesítő vonaljeggyel utaztak (kivéve a helyettesítő
vonaljegyeket részletező táblázat)

-      nem gépi kiadású vagy viszonylatmegjelölés nélküli jeggyel utaztak;

-      jogszabály alapján díjmentesen utaztak (65 év felettiek, 6 év
alattiak, utazási jogosultsággal rendelkező határon túli magyarok);

-      START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaztak;

-      vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek)

 

Tájékoztatjuk, hogy a VOLÁNBUSZ[2][2] és a MÁV-START részére az alábbi
adatok tekintetében benyújtott adatigénylését a MÁV-START teljesíti. A
VOLÁNBUSZ által rendelkezésre bocsátott adatok alapján a 2023.12.01. és
2023.12.09. közötti időszakban eladott helyettesítő vonaljegyek és más
vonatjeggyel vagy egyéb utazásra alkalmas igazolással utazók száma – ezen
utasok regisztrálása az autóbuszokon számlálójegyekkel történik –,
valamint a módváltásban érintett autóbuszok fedélzetén validátorokkal
regisztrált ország- és vármegyebérletek számát (megállóhelyre lebontva) a
mellékelt dokumentumban található táblázatok tartalmazzák. Tájékoztatjuk,
hogy a számlálójegyek és validációs adatok között átfedés van.

 

A fentieken túl tájékoztatjuk, hogy a december 10-i menetrendváltáskor a
következő szerint változott a 47-es vasútvonalat érintő menetrend:

-       A vonathelyettesítő járatok a korábbi közúti vonalvezetéstől
eltérő, rövidebb útvonalon, Magyarhertelend és Godisa vasútállomások
érintése nélkül közlekednek kétóránként. Ezekkel a gyorsabb járatokkal
egyrészt a korábbi vasúti menetidőkhöz közelíthető az autóbuszok
menetideje, másrészt Dombóváron biztosított a csatlakozás a Mecsek
InterCitykre Budapest felé és vissza. Magyarhertelend és Godisa
településeket a menetrendszerinti Volánbusz járatok szolgálják ki.

-       A jelenlegi hajnali, 4:31-kor induló Dombóvár és Komló, valamint
esti, 20:36-kor induló Komló és Dombóvár közötti vonat helyettesítő járat
megszűnt.

A térségben élőknek összességében a december 10-étől érvényes új
mentrendben sem kell kevesebb járattal beérniük, mint korábban. Úgy válik
hatékonyabbá a vonal kiszolgálása, hogy az utasok semmivel sem kapnak
kevesebbet. Megtakarítást érünk el, de nem az utasok rovására, hanem a
csoportszintű erőforrások jobb kihasználásával. A menetrendváltás kapcsán
kiadott [3]közleményünk itt érhető el.

 

Budapest, 2024. január

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése