Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
A 47-es vasútvonal (településenkénti és összesen) 2023. AUGUSZTUS havi
utasforgalmi adatait, 2023.08.16-2023.08.31-ig.

Illetve KOMLÓ állomás utasforgalmi adatait / az értékesített menetjegyek számát:
Mindazon értékesített jegyek számát amelyek kiinduló vagy célállomása KOMLÓ (vonathelyettesítő autóbuszon vásárolt és gépi kiadású és online értékesített egyaránt,
jegyfajtánkénti (vonatjegy, egységes árú 400 forintos helyettesítő jegy) és kedvezményenkénti bontásban).

Továbbá, amennyiben lehetséges, megjelölve a digitálisan tárolt és ez által kimutatható adatokból leszűrhető információkat:

Sásd-Komló
Komló-Sásd
DOMBÓVÁR-KOMLÓ
KOMLÓ-DOMBÓVÁR
Budapest-Komló
Komló -Budapest
útvonalra
értékesített jegyek számát.

(A rendelkezésre álló adatokat is legyenek kedvesek megküldeni a Vármegyebérlet és Országbérlet értékesítési és felhasználási tapasztalatai kapcsán a térségre vonatkozóan.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. szeptember 18.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre nem kaptam választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. október 3.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre nem kaptam választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. október 4.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre nem kaptam választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. október 5.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre nem kaptam választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. október 6.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre nem kaptam választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. október 8.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre nem kaptam választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. október 9.

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2023.09.18. napon beérkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Az alábbi táblázatok tartalmazzák 2023. augusztus 16-31 közötti időszakra
vonatkozóan a Társaságunk kezelésében lévő utasforgalmi és
jegyértékesítési adatokat.

 

2023.
augusztus
16-31.
Vonal Utazásszám
47 187

 

A fenti szám tartalmazza mindazon utazásokat, amelyek esetében a jelzett
időszakban vásárolt belföldi menetjeggyel vagy bérlettel legalább 1
állomásközt utaztak a 47-es vonal önálló, Godisa – Komló szakaszán (is).

Tekintettel arra, hogy a vonal Dombóvár – Godisa szakasza a 40-es vonallal
közös, az önálló szakaszt nem érintő utazások a 40-es vonali utasoktól nem
különíthetőek el.

 

Településenkénti utasforgalom:

 

Állomás Utazásszám
Dombóvár 8 268
Kaposszekcső 96
Vásárosdombó 345
Sásd 604
Godisa 177
Magyarhertelend 29
Magyarszék 14
Mecsekpölöske 1
Mecsekjánosi 16
Komló 154

 

A fenti szám tartalmazza mindazon utazásokat, akik fent jelzett időszakban
vásárolt belföldi jegyén vagy bérletén feltüntetett viszonylat egyik
végpontja az adott állomás. A táblázat nem tartalmazza azokat az
utazásokat, amelyek az adott állomáson átszállás céljából használtak. Több
vonalat kiszolgáló állomás utasforgalma bármely érintett vonalra, illetve
vonalról történő utazásokat tartalmazza.

A MÁV-START által Komló indulási vagy célállomással értékesített
menetjegyek:

 

Komló állomási jegydarab jegyfajtánkénti 
és kedvezményenkénti bontásban
Jegyfajta Kedvezmény típus Jegydarab
33% 26 év alattiaknak
5%
(csatornakedvezménnyel
Menetjegy váltott jegy) 2
Menetjegy 33% családi kedv. 5
33% családi kedv. 5%
(csatornakedvezménnyel
Menetjegy váltott jegy) 4
Menetjegy 50% 14
50% 5%
(csatornakedvezménnyel
Menetjegy váltott jegy) 19
90% 5%
(csatornakedvezménnyel
Menetjegy váltott jegy) 6
Menetjegy 90% regionális 12
díjmentes jegy 65+
Menetjegy (JÉ) 4
díjmentes jegy vasutas
Menetjegy családtag - JÉ 2
Díjmentes
üzletpolitikai egy
Menetjegy útra 2. osztály 7
Menetjegy díjmentes vasutas (JÉ) 4
Menetjegy élőállat 1
Hitelezett BV (BM
Büntetésvégrehajtó
Országos
Menetjegy Parancsnoksága) - JÉ 2
Menetjegy Kajla díjmentes jegy 2
START Klub 50% 5%
(csatornakedvezménnyel
Menetjegy váltott jegy) 2
Menetjegy Teljes árú 10
Teljes árú 5%
(csatornakedvezménnyel
Menetjegy váltott jegy) 53
Teljes árú regionális
5%
(csatornakedvezménnyel
Menetjegy váltott jegy) 3

 

 

Az alábbi táblázat tartalmazza a

-          Sásd-Komló

-          Komló-Sásd

-          Dombóvár-Komló

-          Komló-Dombóvár

-          Budapest-Komló

-          Komló -Budapest

viszonylatra vonatkozó értékesített jegyek számát.

 

Viszonylat Jegydarab
Sásd - Komló 2
Komló - Sásd 2
Dombóvár -
Komló 19
Komló -
Dombóvár 17
Budapest-Komló 42
Komló
-Budapest 36

 

A fenti táblázat tartalmazza mindazon utazásokat, amelyek a fenti
időszakban vásárolt belföldi menetjegyükön vagy bérletükön feltüntetett
viszonylat az adott viszonylat (Budapest esetében bármelyik budapesti
vasútállomás).

 

Kérjük vegye figyelembe, hogy a fenti táblázatok egyike sem tartalmazza
azokat az utasokat, akik:

-      vármegye vagy országbérlettel utaztak;

-      helyettesítő vonaljeggyel utaztak (kivéve a helyettesítő
vonaljegyeket részletező táblázat)

-      nem gépi kiadású vagy viszonylatmegjelölés nélküli jeggyel utaztak;

-      jogszabály alapján díjmentesen utaztak (65 év felettiek, 6 év
alattiak, határon túli magyarok);

-      START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaztak;

-      vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

 

Az adott időszakban értékesített Baranya vármegye- illetve országbérletek
darabszáma:

 

Típus Darab
Országbérlet 84
kedvezményes 600
Országbérlet
teljesárú 9 718
Vármegyebérlet
kedvezményes
Baranya 3 508
Vármegyebérlet
teljesárú
Baranya 2 326

 

Kérjük vegye figyelembe, hogy a vármegye- vagy országbérletek értékesítési
adatait tekintve a hónap első és második fele eltérő értékesítési
jellemzőkkel bír tekintettel arra, hogy jellemzően a hónap első felében
vásárolják meg többen a bérletet. 

 

Az Infotv. 3. § 9. pontja értelmében adatkezelő „az a természetes vagy
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja.”

A fentiek alapján szíves tájékoztatására közöljük, hogy a MÁV-START Zrt.
nem tekinthető az Infotv. 3. § 9. pontja szerinti adatkezelő szervnek,
illetve adatigénylése a kiadott vonathelyettesítő jegyek vonatkozásában a
MÁV-START Zrt.-nél közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat nem
keletkezett.

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése