Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
A 47-es vasútvonal (településenkénti és összesen) 2023. AUGUSZTUS havi
utasforgalmi adatait, 2023.08.15-ig, amennyiben válaszadás időpontjában rendelkeznek az adattal 2023.08.31-ig.

Illetve KOMLÓ állomás utasforgalmi adatait / az értékesített menetjegyek számát:
Mindazon értékesített jegyek számát amelyek kiinduló vagy célállomása KOMLÓ (vonathelyettesítő autóbuszon vásárolt és gépi kiadású és online értékesített egyaránt,
jegyfajtánkénti (vonatjegy, egységes árú 400 forintos helyettesítő jegy) és kedvezményenkénti bontásban).

Továbbá, amennyiben lehetséges, megjelölve a digitálisan tárolt és ez által kimutatható adatokból leszűrhető információkat:

Sásd-Komló
Komló-Sásd
DOMBÓVÁR-KOMLÓ
KOMLÓ-DOMBÓVÁR
Budapest-Komló
Komló -Budapest
útvonalra
értékesített jegyek számát.

(A rendelkezésre álló adatokat is legyenek kedvesek megküldeni a Vármegyebérlet és Országbérlet értékesítési és felhasználási tapasztalatai kapcsán a térségre vonatkozóan.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. augusztus 19.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Adatigénylésemhez

https://kimittud.hu/request/47_es_vasutv...

Az alábbi kiegészítést kívánom fűzni:

Kérem adjanak tájékoztatást az adatok gyűjtésének, illetve a folyamatban lévő, autóbuszvezetők bevonásával végzett utasszámlálásnak a metodikájáról is. Miként kapnak a korábbi utasszám adatok összehasonlítható adatokat a vonathelyettesítő autóbuszok utasszámáról?

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. augusztus 22.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre nem kaptam választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. szeptember 5.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre nem kaptam választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. szeptember 6.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre nem kaptam választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. szeptember 8.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre nem kaptam választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. szeptember 9.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre nem kaptam választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. szeptember 10.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre nem kaptam választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. szeptember 15.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre nem kaptam választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. szeptember 18.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2023.08.19. napon beérkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Az alábbi táblázatok tartalmazzák 2023. augusztus 1-15 közötti időszakra
vonatkozóan a Társaságunk kezelésében lévő utasforgalmi és
jegyértékesítési adatokat.

 

2023. augusztus
1-15.
Vonal Jegydarab Utazásszám
47 229 230
Állomás Jegydarab Utazásszám
Dombóvár 17 937 9 272
Kaposszekcső 115 114
Vásárosdombó 340 532
Sásd 917 942
Godisa 186 235
Magyarhertelend 28 30
Magyarszék 18 18
Mecsekpölöske 3 3
Mecsekjánosi 14 14
Komló 199 198
Viszonylat Jegydarab
Sásd-Komló 0
Komló-Sásd 0
Budapest-Komló 51
Komló -Budapest 39
Komló -
Dombóvár 15
Dombóvár -
Komló 32
 

 

 

 

 
Komló állomási jegydarab jegyfajtánkénti  és
kedvezményenkénti bontásban
Jegyfajta Kedvezmény típus Jegydarab
2-1
Menetjegy osztálykülönbözet 1
33% 26 év
Menetjegy alattiaknak 1
33% 26 év
Menetjegy alattiaknak 5% 5
Menetjegy 33% családi kedv. 5
33% családi kedv.
Menetjegy 5% 10
Menetjegy 50% 12
Menetjegy 50% 5% 15
Menetjegy 90% 4
Menetjegy 90% 5% 9
Menetjegy 90% regionális 16
díjmentes jegy -6
Menetjegy (JÉ) 6
díjmentes jegy
Menetjegy 65+ (JÉ) 14
Díjmentes
üzletpolitikai
egy útra 2.
Menetjegy osztály 12
díjmentes vasutas
Menetjegy (JÉ) 4
Menetjegy élőállat 1
Kajla díjmentes
Menetjegy jegy 10
Menetjegy START Klub 50% 5% 1
Menetjegy Teljes árú 26
Menetjegy Teljes árú 5% 46
Teljes árú
Menetjegy regionális 1
Megjegyzés: az 5% az online értékesítési
csatorna használata esetén adott kedvezmény
mértéke

 

A fenti táblázatok egyike sem tartalmazza azokat az utasokat, akik:

-     vármegye vagy országbérlettel utaztak;

-     nem gépi kiadású vagy viszonylatmegjelölés nélküli jeggyel utaztak;

-     jogszabály alapján díjmentesen utaztak (65 év felettiek, 6 év
alattiak, határon túli magyarok);

-     START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaztak;

-     vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

 

Az Infotv. 3. § 9. pontja értelmében adatkezelő „az a természetes vagy
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja.”

A fentiek alapján szíves tájékoztatására közöljük, hogy a MÁV-START Zrt.
nem tekinthető az Infotv. 3. § 9. pontja szerinti adatkezelő szervnek,
illetve adatigénylése a kiadott helyettesítő jegyek statisztikájának és a
autóbuszvezetők bevonásával végzett utasszámlálás metodikájának
vonatkozásában a MÁV-START Zrt.-nél közérdekű vagy közérdekből nyilvános
adat nem keletkezett.

Budapest, 2023. augusztus

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése