47-es vasútvonal 2023. ÁPRILIS havi utasforgalmi adatai

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

A 47-es vasútvonal (településenkénti és összesen)
2023. ÁPRILIS havi
utasforgalmi adatait.

Illetve KOMLÓ állomás utasforgalmi adatait / az értékesített menetjegyek számát:

Mindazon értékesített jegyek számát amelyek kiinduló vagy célállomása KOMLÓ (vonaton vásárolt és gépi kiadású és online értékesített egyaránt).

Továbbá, amennyiben lehetséges, megjelölve a digitálisan tárolt és ez által kimutatható adatokból leszűrhető információkat:

Sásdig/tól
Dombóvárig/tól
Budapestig/től
értékesített jegyek számát.

Az esetleges pótlóbuszozások alkalmával van-e jegyvizsgáló személyzet és történik-e a járaton jegyértékesítés?
Ez hogyan befolyásolja az utasok/jegyek számának pontos ismeretét?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. május 2.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Választ az általam benyújtott adatigénylésre a törvényi határidőig nem kaptam.

Kérem annak haladéktalan megküldését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2023. 05. 02. napon beérkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

 

47-es
vonal Jegydarab Utazásszám
2023.
április 1232 1335

 

A fenti szám tartalmazza mindazon utazásokat, amik 2023. február hónapban
vásárolt belföldi menetjeggyel vagy bérlettel legalább 1 állomásközt
utaztak a 47-es vonal önálló, Godisa – Komló szakaszán (is).

Mivel a vonal Dombóvár – Godisa szakasza a 40-es vonallal közös, az önálló
szakaszt nem érintő utazások a 40-es vonali utazásoktól nem különíthetőek
el.

Sásdig/tól, Dombóvárig/tól, Budapestig/től értékesített jegyek száma:

Érintett
viszonylat Jegydarab Utazásszám
Budapest 465 475
Dombóvár 214 213
Sásd 99 200

 

A fenti táblázat tartalmazza mindazon utazásokat, amik 2023. áprilisban
vásárolt belföldi menetjeggyel vagy bérlettel feltüntetett viszonylat
egyik végpontja Komló, a másik pedig az adott vasútállomás, Budapest
esetében bármelyik budapesti vasútállomás.

 

Állomási utasszám adatok:

 

Utazásszám
2023.
Állomás április
Dombóvár 26 215
Godisa 708
Kaposszekcső 345
Komló 1 155
Magyarhertelend 87
Magyarszék 52
Mecsekjánosi 78
Mecsekpölöske 62
Sásd 2 312
Vásárosdombó 995

 

A fenti szám tartalmazza mindazon utazásokat, amik 2023. április hónapban
vásárolt belföldi jeggyel vagy bérlettel feltüntetett viszonylat egyik
végpontja az adott állomás. A táblázat nem tartalmazza azokat az
utazásokat, amik az adott állomáson átszállás céljából szállnak le/fel.
Több vonalat kiszolgáló állomás utazásszáma bármely érintett
vonalra/vonalról történő utazásokat tartalmazza.

 

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése