47-es számú vasútvonal (Dombóvár/Sásd/Godisa–Komló viszonylat) utasforgalmi adatai 2000-2022

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjeszteni elő:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

47-es számú vasútvonal (Dombóvár/Sásd/Godisa–Komló viszonylat) utasforgalmi adatainak táblázatos összefoglalását
- 2000 és 2009 közötti időszakra évenkénti,
- a személyszállítás újraindulásától a 2021 decemberi menetrend-módosításig havonkénti ,
-2021 decemberi menetrend-módosítástól 2022.12. 31-ig időszakra szintén havonkénti bontásban.
-továbbá a tervezett és ténylegesen közlekedő járatok számát, a rendelkezésre álló adatok függvényében.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 17.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A tárgyban 2023. február 17-én beérkezett megkeresésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Korábban -hasonló tárgyban- küldött adatigénylésemre mind a mai napig nem érkezett válasz. Abban az esetben is meghosszabbították a válaszadás határidejét, de azóta sem került teljesítésre.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Választ az általam benyújtott adatigénylésre a törvényi határidőig nem kaptam.

Kérem annak haladéktalan megküldését!

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2023. 02. 17. napon beérkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Jelen levelünk mellékleteként megküldjük a 47-es vasútvonalra vonatkozóan
a ténylegesen közlekedtetett járatok számát, az utasforgalmi adatokat.

A tervezett vonatok száma az elektronikus értékesítési és
utastájékoztatási csatornákon illetve a www.mavcsoport.hu honlapon
hozzáférhető a
[1]https://www.mavcsoport.hu/sites/default/...
oldalon, amely alapján a naponta közlekedő vonatok darabszáma:

-              Hétfői, keddi, szerdai, csütörtöki és szombati napokon:
irányonként 5 darab, azaz összesen 10 darab vonat/nap.

-              Pénteki és vasárnapi napokon: irányonként 6 darab, azaz
összesen 12 darab vonat/nap.

Az utasszám adatok tekintetében a táblázat tartalmazza mindazon utasokat,
akik az adott hónapban vásárolt belföldi menetjegyükkel vagy bérletükkel
legalább 1 állomásközt utaztak a 47-es vonal önálló, Godisa – Komló
szakaszán (is). A táblázat nem tartalmazza azokat az utasokat, akik:

-              nemzetközi utasok;

-              jogszabály alapján díjmentesen utaznak (65 év felettiek, 6
év alattiak, határon túli magyarok);

-              nem gépi kiadású, vagy viszonylatmegjelölés nélküli
díjtermékkel utaznak (pl.: Vakáció bérlet, stb.);

-              START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaznak;

-              vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági
személyek).

Mivel a vonal Dombóvár – Godisa szakasza a 40-es vonallal közös, az önálló
szakaszt nemérintő utazások a 40-es vonali utasoktól nem különíthetőek el.

Az utazás viszonylatát tartalmazó jegyadatokon alapuló vonali adatok csak
2010-től állnak rendelkezésre. Ezért a 2000-2009. közötti időszakra nem
rendelkezünk olyan vonali adattal, ami a 2010. utáni adatokkal
összehasonlítható.

 

Kérjük vegye figyelembe, hogy 2020.06.06-tól 2021.12.11-ig járványügyi
menetrend volt érvényben és a járványhelyzet miatt 2020-21-ben jelentősen
csökkent az utasszám a közösségi közlekedésben. A 47 sz. vonalon
2020.06.06-tól 2021.12.11-ig napi 1 pár vonat (38652/38655) közlekedett
naponta Dombóvár – Komló között az ideiglenes járványügyi menetrend
keretein betül.

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

idézett részek megjelenítése