47-es számú Dombóvár–Komló vasútvonal utasforgalmi adatait 2000-2009 és 2010-2022 között, 2022. évi részletes adatokkal

Ezt az igénylést visszavonta az azt benyújtó személy. Előfordulhat, hogy az alábbi levelezésben megtalálja ennek magyarázatát.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

47-es számú Dombóvár–Komló vasútvonal utasforgalmi adatait
- 2000 és 2009 közötti időszakra évenkénti,
- a személyszállítás újraindulásától a 2021 decemberi menetrend-módosításig havonkénti ,
-2021 decemberi menetrend-módosítástól 2022. október 31-ig időszakra szintén havonkénti bontásban.
-A fenti időszakokban ténylegesen közlekedő járatok éves/havi számának megjelenésével.

- Továbbá amennyiben 2021-2022-ben történt utasszámlálás, az arra vonatkozó és rendelkezésre álló adatokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. november 21.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor
Komlói Vasútbarátok Köre

Tisztelt Partner!

Az Ön által 2022.11.21 21:08-kor feladott, ""Közérdekűadat igénylés - 47-es számú Dombóvár–Komló vasútvonal utasforgalmi adatait 2000-2009 és 2010-2022 között, 2022. évi részletes adatokkal"" tárgyú e-mailt
2022.11.21 21:08-kor átvettük és a/az Megfelelés támogatás szervezeti egységünknél
a/az 31840/2022/START iktatási számmal iktatórendszerünkben rögzítettük.

Érkeztetési sorszám: STARTEA/49682/2022

---
Kérjük, erre a levélre ne válaszoljon!

Tisztelt Poszeidon!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Választ az általam benyújtott adatigénylésre a törvényi határidőig nem kaptam.

Kérem annak haladéktalan megküldését!

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A tárgyban 2022. november 21-én beérkezett megkeresésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Választ az általam benyújtott adatigénylésre a december 6-i első határidőt követően újabb 15 nappal meghosszabbított törvényi határidőig sem kaptam.

Kérem annak haladéktalan megküldését!

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdának 15 napon belül választ kellett volna adnia az adatigénylésre.

Választ az általam benyújtott adatigénylésre a december 6-i első határidőt követően újabb 15 nappal meghosszabbított törvényi határidőig sem kaptam.

Kérem annak haladéktalan megküldését!

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Választ az általam benyújtott adatigénylésre a december 6-i első határidőt követően újabb 15 nappal meghosszabbított törvényi határidőig sem kaptam.

Az adatigénylés az alábbi linken érhető: http://kimeittud.hu/request/47_es_szamu_...

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdának 15 napon belül választ kellett volna adnia az adatigénylésre.

Választ az általam benyújtott adatigénylésre sem a december 6-i első határidőt követően újabb 15 nappal meghosszabbított törvényi határidőig, sem a mai napig kaptam.

Kérem 47-es számú Dombóvár–Komló vasútvonal utasforgalmi adatainak (2000-2009 és 2010-2022 között), tovább a 2022. évi részletes adatok haladéktalan megküldését!

Komló, 2023. január 4.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdának 15 napon belül választ kellett volna adnia az adatigénylésre.

Választ az általam benyújtott adatigénylésre sem a december 6-i első határidőt követően újabb 15 nappal meghosszabbított törvényi határidőig, sem a mai napig kaptam.

Kérem 47-es számú Dombóvár–Komló vasútvonal utasforgalmi adatainak (2000-2009 és 2010-2022 között), tovább a 2022. évi részletes adatok haladéktalan megküldését!

Komló, 2023. január 13.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdának 15 napon belül választ kellett volna adnia az adatigénylésre.

Választ az általam benyújtott adatigénylésre sem a december 6-i első határidőt követően újabb 15 nappal meghosszabbított törvényi határidőig, sem a mai napig kaptam, többszöri kérés ellenére sem.

Kérem 47-es számú Dombóvár–Komló vasútvonal utasforgalmi adatainak (2000-2009 és 2010-2022 között), tovább a 2022. évi részletes adatok haladéktalan megküldését részemre.

Komló, 2023. január 26.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor