47-es számú Dombóvár–Komló vasútvonal utasforgalmi adatait 2000-2009 és 2010-2022 között, 2022. évi részletes adatokkal

Currently waiting for a response from MÁV-START Zrt., they should respond promptly and normális esetben nem később, mint (részletek).

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

47-es számú Dombóvár–Komló vasútvonal utasforgalmi adatait
- 2000 és 2009 közötti időszakra évenkénti,
- a személyszállítás újraindulásától a 2021 decemberi menetrend-módosításig havonkénti ,
-2021 decemberi menetrend-módosítástól 2022. október 31-ig időszakra szintén havonkénti bontásban.
-A fenti időszakokban ténylegesen közlekedő járatok éves/havi számának megjelenésével.

- Továbbá amennyiben 2021-2022-ben történt utasszámlálás, az arra vonatkozó és rendelkezésre álló adatokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. november 21.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor
Komlói Vasútbarátok Köre

Tisztelt Partner!

Az Ön által 2022.11.21 21:08-kor feladott, ""Közérdekűadat igénylés - 47-es számú Dombóvár–Komló vasútvonal utasforgalmi adatait 2000-2009 és 2010-2022 között, 2022. évi részletes adatokkal"" tárgyú e-mailt
2022.11.21 21:08-kor átvettük és a/az Megfelelés támogatás szervezeti egységünknél
a/az 31840/2022/START iktatási számmal iktatórendszerünkben rögzítettük.

Érkeztetési sorszám: STARTEA/49682/2022

---
Kérjük, erre a levélre ne válaszoljon!