Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Horváth Viktor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

4/2018 (03.22.) számú Pénzügyi és Általános Bizottsági határozat

Várjuk, hogy Horváth Viktor elolvassa a legutóbbi válaszokat és frissítse az állapotot.

Tisztelt Szada Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 4/2018 (03.22.) számú Pénzügyi és Általános Bizottsági határozatot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 24.

Üdvözlettel:
Horváth Viktor
06202288131
2111 Szada, Szabadság utca 28.

Szada Nagyközség Önkormányzat, Szada Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Levelét megkaptuk, és továbbítjuk az ügyben illetékes kollégánknak, aki az
ügytípusra előírt határidőn belül felveszi Önnel a kapcsolatot.  

 

Üdvözlettel:  

Szadai Polgármesteri Hivatal 

Aljegyző, Szada Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

H/1031-2/2024
Tisztelt Horváth Viktor Gábor!
2024. május 24-i adatigénylésére válaszolva csatoltan küldöm a
4/2018.(03.22.) Pénzügyi és Általános Bizottsági határozatot.
Üdvözlettel:

 

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Horváth Viktor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.