2131 Göd, Ipartelep 403 hrsz. alatti ingatlanon található Samsung SDI Magyarország Zrt. telephelyének zajkibocsátási határértéke

Az igénylés sikeres volt.

Göd-ÉRT Környetvédelmi és Városvédő Egyesület

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2131 Göd, Ipartelep 403 hrsz. alatti ingatlanon található Samsung SDI Magyarország Zrt. telephelyének zajkibocsátási határértéke ügyében a Pest Megyei Kormányhivatal - Környezetvédelmi, Természetvédelmi Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztálya által 2021. június 22-én kiadományozott, az OKIR-rendszer nyilvántartása szerint 05/024285-001/2021 határozatszámú, Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos határérték megállapítása ügykörben hozott határozatot.

Kérem, szíveskedjen tájékoztatást küldeni arról, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal - Környezetvédelmi, Természetvédelmi Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztálya által 2021. június 22-én a Samsung SDI számára kiadományozott, Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos határérték megállapítása ügykörben hozott határozatról szóló Hirdetmény hol, mely nyilvános felületen, mely időpontban (dátum szerint pontosan mettől meddig) volt nyilvánosan közzétéve, illetve kifüggesztve.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. július 6.

Üdvözlettel:

Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület

Dr. Radich Orsolya Mária, Pest Megyei Kormányhivatal

Tisztelt Levélíró!

Tájékoztatom, hogy 2021. július 2-től 16-ig szabadságon tartózkodom, távollétemben helyettesítésemet dr. Fehér Edina igazgató asszony látja el.
Kérem, hogy levelét a [email address] email címre szíveskedjen megküldeni.

dr. Radich Orsolya
főigazgató

Üdvözlettel:

Göd-ÉRT Környetvédelmi és Városvédő Egyesület

Tisztelt Dr. Fehér Edina!

Kérem az adatigénylésem teljesítését.

Üdvözlettel:

Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!
Dr. Cserkúti Szabolcs főosztályvezető úr nevében és megbízásából csatoltan
küldöm a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, 
Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály tárgyi levelét, szíves
tájékoztatásul.

Üdvözlettel:

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

3 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!
Dr. Cserkúti Szabolcs főosztályvezető úr nevében és megbízásából csatoltan
küldöm a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi,
Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály tárgyi levelét, szíves
tájékoztatásul.

Üdvözlettel: