Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Zsilák Szilvia, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

2022. évi Felnőtt Birkózó Európa-bajnokság és Grapplin költségei és szerződéseinek a listája

We're waiting for Zsilák Szilvia to read a recent response and update the status.

Tisztelt Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 2022. évi Felnőtt Birkózó Európa-bajnokság és Grapplin költségeit.

1. Összesen mennyi állami támogatást kaptak a 2022. évi Felnőtt Birkózó Európa-bajnokság és Grapplin megszervezésére?
2. Kérem, hogy küldjék el számomra a rendezvényhez kapcsolódó, 5 millió forintnál magasabb összegű szerződések listáját, amiben feltüntetik a szerződő partner nevét, a szerződés tárgyát, és a szerződés pontos összegét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. március 29.

Üdvözlettel:

Zsilák Szilvia

Zsiros Lajos, Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Kft.

2 Attachments

Tisztelt Zsilák Szilvia!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján, 2022.03.29. napján előterjesztett közérdekű adatigénylésére
hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

 

Az Infotv. 29. § (2) bekezdése szerint, ha az adatigénylés jelentős
terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés
teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az (1)
bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal
meghosszabbítható.

 

Az Infotv. 29. § (2) bekezdése alapján, az Infotv. 29. § (1) bekezdésben
meghatározott határidőt 15 nappal Társaságunk meghosszabbítja.

 

Üdvözlettel,

 

[1]A képen szöveg látható   [2]A képen
Automatikusan generált szöveg, clipart,
leírás   világos látható
Zsiros Lajos   Automatikusan
operatív [email address] generált leírás
vezérigazgató-helyettes
+36 30 400 36 21
Chief Operating Officer 1027 Budapest, Horvát u. 14-24.
(COO) 8. em.
 

 

idézett részek megjelenítése

Zsiros Lajos, Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Kft.

2 Attachments

Tisztelt Zsilák Szilvia!

 

A 2022.03.29. napján előterjesztett közérdekű adatigényléssel kapcsolatban
az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

A közérdekű adatigénylés 1. pontjában foglaltak teljesítése érdekében
tájékoztatjuk arról, hogy a 2022. évi Felnőtt Birkózó Európa-bajnokság és
Grappling Európa-bajnokság megrendezésére biztosított költségvetési
támogatás összege: bruttó 1.947.192.430,-Ft.

 

A közérdekű adatigénylés 2. pontjában foglaltak teljesítése érdekében
tájékoztatjuk arról, hogy az alábbi táblázat tartalmazza a rendezvényhez
kapcsolódó, 5 millió forintnál magasabb összegű szerződések listáját, mely
táblázatban feltüntetésre került a szerződő partner neve, a szerződés
tárgya, és a szerződés pontos összege.

 

Közérdekű adatszolgáltatást érintő, 5 millió forint feletti szerződések
szerződés
Szerződő partner neve szerződés tárgya (keret)
összege
nettó Ft
Moonlight Event
Szolgáltató és 2022. évi Felnőtt Birkózó
Rendezvényszervező Kft. Európa-bajnokság és Grapping
Európa-bajnoksághoz kapcsolódó
és rendezvényszervezési és 27 559 055
kommunikációs ügynökségi
Visual Europe Zrt. feladatok ellátása NSÜ Zrt.
Részére, I. ütem
által alkotott konzorcium
Moonlight Event
Szolgáltató és 2022. évi Felnőtt Birkózó
Rendezvényszervező Kft. Európa-bajnokság és Grapping
Európa-bajnoksághoz kapcsolódó
és rendezvényszervezési és 1 457 267 457
kommunikációs ügynökségi
Visual Europe Zrt. feladatok ellátása NSÜ Zrt.
Részére, II. ütem
által alkotott konzorcium

 

üdvözlettel,

 

[1]A képen szöveg látható   [2]A képen
Automatikusan generált szöveg,
leírás   clipart,
Zsiros Lajos   világos látható
operatív [3][email address] Automatikusan
vezérigazgató-helyettes generált leírás
+36 30 400 36 21
Chief Operating Officer 1027 Budapest, Horvát u. 14-24.
(COO) 8. em.
 

 

From: Zsiros Lajos
Sent: Wednesday, April 13, 2022 5:29 PM
To: [FOI #19903 email]
Subject: Közérdekűadat igénylés - 2022. évi Felnőtt Birkózó
Európa-bajnokság és Grapplin költségei és szerződéseinek a listája

 

Tisztelt Zsilák Szilvia!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján, 2022.03.29. napján előterjesztett közérdekű adatigénylésére
hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

 

Az Infotv. 29. § (2) bekezdése szerint, ha az adatigénylés jelentős
terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés
teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az (1)
bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal
meghosszabbítható.

 

Az Infotv. 29. § (2) bekezdése alapján, az Infotv. 29. § (1) bekezdésben
meghatározott határidőt 15 nappal Társaságunk meghosszabbítja.

 

Üdvözlettel,

 

[4]A képen szöveg látható   [5]A képen
Automatikusan generált szöveg,
leírás   clipart,
Zsiros Lajos   világos látható
operatív [6][email address] Automatikusan
vezérigazgató-helyettes generált leírás
+36 30 400 36 21
Chief Operating Officer 1027 Budapest, Horvát u. 14-24.
(COO) 8. em.
 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Zsilák Szilvia, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.