Tisztelt Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 2021. augusztus 28-i zuglói Nyárbúcsúztató vigalom pontos, tételes költségvetését!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. augusztus 31.

Üdvözlettel:

Csizmadia Cseke

Molnár Jánosné, Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Tisztelt Csizmadia Úr!

 

Dr. Ferenczi Tibor aljegyző úr megbízásából csatoltan megküldöm a fenti
tárgyban érkezett közérdekű adatigénylésére írt válaszlevelet.

 

Tisztelettel

 

Molnár Jánosné

jogi asszisztens

Jogi Főosztály

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal

1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

        [1]cid:[email protected]

 

+36/1 872 9232

[email address]

 

 

References

Visible links

Dr. Dömény Péter,

Tisztelt Csizmadia úr!

Hivatalból megkaptam közérdekű adatigénylését a Társaságunk által
szervezett Nyárbúcsúztató vigalom rendezvény költségeire vonatkozóan.
Tájékoztatom, hogy rendezvénnyel kapcsolatosan folyamatosan beérkező
számlák feldolgozása még jelenleg is tart.
Tekintettel arra, hogy az adatszolgáltatás jelenleg a költségek
összesítéséhez munkaerőforrásaink aránytalan mértékű igénybevételével
jár, az Infotv 29. § (2)-ban foglaltak alapján a rendelkezésemre álló
határidőt 15 nappal meghosszabbítom.

Tájékoztatom továbbá, hogy adatigénylesével összefüggésben
költségtérítésre Társaságunk nem fog igényt tartani.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét és köszönöm megértését

Üdvözlettel

---
Dr. Dömény Péter
ügyvezető

idézett részek megjelenítése

Lándori Zsuzsa,

Tisztelt Adatigénylő!

A mai napon felvettem a honlapon keresztül a kapcsolatot a http://kimittud.atlatszo.hu/ oldal üzemeltetőivel, mivel az ön adatigénylésére elkészített válaszunk nagyobb, mint 50.000 Kb, így az oldalra feltölteni nem tudtuk.

Amint segítséget kapunk a feltöltéshez, az adatokat továbbítani fogjuk Önnek.

Üdvözlettel

Lándori Gyuláné
gazdálkodási és üzemeltetési vezető
Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft.
mobil: +36/70/443-9342

-------- Eredeti üzenet --------
Tárgy: 1/14953-3/2021. - Közérdekű adatigénylés átadása - 2021.
augusztus 28-i Nyárbúcsúztató vigalom költségvetése
Dátum: 2021-09-06 14:32
Feladó: Molnár Jánosné <[email address]>
Címzett: "[email address]" <[email address]>, "[email address]" <[email address]>
Másolat: Paál-Kővári Kornélia dr. <[email address]>, Drávai Bernadett dr. <[email address]>

Dr. Dömény Péter
ügyvezető úr részére!
------------------------------------

Tisztelt Ügyvezető Úr / Kedves Péter!

Az alábbi közérdekű adatigénylés érkezett a Hivatal részére 2021.08.31.
napján.
A rendezvényről a csatolt anyagokat találtam. Ebből úgy látom, hogy a Kft. volt a program rendezője.
A Gazdasági Főosztály, ill. a Kabinetfőnök Asszony tájékoztatása alapján, a rendezvényen felmerülő költségekkel kapcsolatban a Cserepes Kft. rendelkezik adatokkal.
-----------------------------
Kedves Péter!

Amennyiben az esemény költségeit (a fellépők honoráriumától a sétarepülésig stb.) a Kft. fizette ki, úgy az adatigénylést, mint a közérdekű adatokkal rendelkezőnek, szíves válaszadásra át kell adnom.

Várom szíves megerősítő válaszát fentiekkel kapcsolatban, illetve annak érdekében, hogy az átadás tényéről mielőbb tájékoztathassam az adatigénylőt!

Köszönettel

Molnár Jánosné (Gabi)
jogi asszisztens
Jogi Főosztály
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal
1145 Budapest, Pétervárad utca 2.


+36/1 872 9232
[email address]

________________________________________
Feladó: Hivatal Internet portál
Küldve: 2021. augusztus 31. 11:56
Címzett: Hegedűs Csilla
Tárgy: FW: Közérdekű adatigénylés - 2021. augusztus 28-i Nyárbúcsúztató vigalom költségvetése - Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Lándori Zsuzsa!

Türelemmel várom az adatigénylésem tárgyát, a Nárbúcsúztató Vigalom költségvetését. Amennyiben nem tudják a kimittud.atlatszo.hu oldalon keresztül ezt részemre megküldeni, kérem elektronikus levél formájában juttassák el hozzám, a [email address] címre!

Üdvözlettel:

Csizmadia Cseke

Lándori Zsuzsa,

Tisztelt Csizmadia Úr!

Közérdekű adatigénylése 2021. szeptember 6-án érkezett meg hozzánk. Ügyvezetőnk határidő hosszabbítást kért az adatszolgáltatásra, mivel a rendezvény elszámolásához nem állt rendelkezésünkre valamennyi számla.

2021. október 4-én próbáltam a honlapra feltölteni a kért adatokat. A feltöltendő fájl nagysága 67.890 Kb. A honlapon feltüntetett információk szerint segítséget kértem az admintól a feltöltéshez. Sajnos erre a segítségkérésre a mai napig nem kaptam választ.

2021. október 12-én írtam az [email address] címre szintén, hogy segítsenek az adatok feltöltésében. Sajnos erre a levélre sem kaptam választ.

2021. október 4-én Önt is tájékoztattam a feltöltés nehézségéről, látom, ezt az üzenetemet meg is kapta.

A helyzet sajnos nem változott, feltölteni nem tudom, e-mailban küldeni nem tudom a mérete miatt. Most megpróbálom Önnek elküldeni a WeTransfer-en keresztül a megadott [email address] címre.

Kérem, szíveskedjen visszajelezni, hogy az adatokat megkapta-e rendben?

Előre is köszönöm!

Üdvözlettel

Lándori Gyuláné
gazdálkodási és üzemeltetési vezető
Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft.
mobil: +36/70/443-9342

idézett részek megjelenítése