Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Valamennyi hazai vasútvonal 2019.évi (ha 2019-be nem mértek utasszámokat, akkor a 2018-as adatok is megfelelőek) utasforgalmi adatát (utasszám/év) ahol személyszállítási szolgáltatást üzemeltetnek! Természetesen Vonalankénti bontásban!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. április 20.

Üdvözlettel:

Dobai Balázs

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2020. 04. 20. napon beérkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

 

Megkeresésére adott válaszunk mellékletét az alábbi linken tekintheti meg,
az abban feltüntetett időpontig:

[1]https://download.mav.hu/RStJZ172CthBAuXu...

A táblázat értelmezéséhez az alábbi kiegészítést adjuk:

 

A táblázatban azok az utasok láthatók, akik a megvásárolt jegy vagy bérlet
viszonylatán az adott vonalon legalább 1 állomásközt megtettek. Amennyiben
az utazás több vonalat is érintett, az mindegyik érintett vonalnál
szerepel, így a vonali teljesítmények nem összeadhatók! (Pl.: Mezőtúr –
Békéscsaba – Gyula utazás a 120-as és a 128-as vonalnál is megjelenik.)

 

A táblázat nem tartalmazza azokat az utasokat, akik:

- jogszabály alapján díjmentesen utaznak (65 év felettiek, 6 év alattiak,
határon túli magyarok, múzeumlátogatásra díjmentesen utazó diákcsoport);

- nem gépi kiállítású vagy viszonylat nélküli jeggyel (pl.: Vakáció
bérlet) utaznak;

- START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaznak;

- Budapesten belüli utazásaikhoz (pl.: Kelenföld – Kőbánya-Kispest,
Budapest-Nyugati – Ferihegy, stb.) Budapest bérletet vesznek igénybe;

- vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

 

További információk:

Az elővárosi vonal nem tartalmazza a csatlakozó távolsági vonalon utazókat
(pl.: a 100a nem tartalmazza a 100-as és a 140-es vonalon továbbutazókat,
de pl. egy Albertirsa – Szolnok – Békéscsaba utast már igen).

 

Elővárosi vonal Csatlakozó távolsági vonal
1a 1
2 nincs
30a 20, 29, 30
40a 40
70 nincs
71 nincs
80a 80
100a 100, 140
120a 120
142 nincs
150a 150

 

Közös vonalszakaszon belül utazók a sorban első vonalnál jelennek meg
(pl.: Debrecen – Tócóvölgy a 108-as vonalnál, Nyugati – Rákosrendező a
2-es vonalnál).

Az 1-es, 17-es és 20-as vonalnál csak azok az utasok jelennek meg, akik a
MÁV-START által üzemeltetett vonalszakaszon utaztak legalább 1
állomásközt. (Azaz ha az utazás csak a GySEV által üzemeltetett szakaszon
történt, – pl. Szombathely – Vasvár, – az a vonal utasszámába nem számít
bele.)

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

idézett részek megjelenítése