2019. november 1 utáni IT beszerzések.

Az igénylés sikeres volt.

Hegyeshalmi Béla Zoltán

Tisztelt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1, 2019. november 1 óta tartó időszakban az önkormányzat és a hivatal milyen összegben rendelt fénymásológépeket, multifunkciós irodai készülékeket, nyomtatókat, számítógépeket, laptopokat, és egyéb IT berendezéseket.

2, Megrendelésenként kérném megadni, hogy ki állapította meg a beszerzések indokoltságát, illetve azt, hogy közbeszerzéssel vagy anélkül szerezték be ezeket a termékeket. Kiktől kértek erre ajánlatot, milyen ajánlatok érkeztek be.

3, Kérném, hogy a megrendelésekről készült szerződéseket, számlákat szíveskedjenek megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. december 18.

Üdvözlettel:

Hegyeshalmi Béla Zoltán

infoka, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Hegyeshalmi Béla Zoltán Úr!

 

Hivatalunkhoz 2019. december 18-án benyújtott,

2019. november 1. utáni IT beszerzések tárgyú

közérdekű adatigénylésével kapcsolatban a

jelen elektronikus levelünkhöz csatolt választ

adjuk.

 

Tisztelettel:

 

dr. Lehoczky Balázs

aljegyző

infoka, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Hegyeshalmi Béla Zoltán Úr!

 

Hivatalunkhoz 2019. december 18-án benyújtott,

2019. november 1. utáni IT beszerzések tárgyú

közérdekű adatigénylésével kapcsolatban a

jelen elektronikus levelünkhöz csatolt választ

adjuk.

 

Tisztelettel:

 

dr. Lehoczky Balázs

aljegyző

 

                                       

Budapest Főváros IV. kerület Újpest

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Hegyeshalmi Béla Zoltán

Tisztelt Dr. Dallos Andrea!

Kérném, hogy a fénymásoló berendezések beszerzéséről is szíveskedjenek az adatokat megadni.

Üdvözlettel:

Hegyeshalmi Béla Zoltán

Jegyző, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Hegyeshalmi Béla Zoltán Úr!

 

Hivatalunkhoz 2020. január 13-án benyújtott, 2019. november 1. után
történő fénymásoló beszerzésekre vonatkozó közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban a jelen elektronikus levelünkhöz csatolt választ adjuk.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Dallos Andrea

jegyző

                                        

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

 

             [1]Leírás: cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel:  231-3101

Fax: 231-3199

e-mail: [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]