2018- 2020 Között Ingatlan Árverések

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Bírósági Végrehajtói Kr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2018.01.01. - 2020.12.31. között, sikeresen lezárult ingatlan árverések, településsoros listáját, amely adattábla, az árverési szakportállal (https://arveres.mbvk.hu/arverezok/ingatl...) összhangban, tartalmazza a korábbi hirdetmények kikiáltási árát, a település megnevezését (pontos cím tehát nem szükséges), valamint az ingatlan kategória szerinti besorolását (pl. "lakóingatlan") is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: Budapest, 2021. december 11.

Üdvözlettel:
Bódi Mátyás

[email protected], Magyar Bírósági Végrehajtói Kr

 

Tisztelt Bódi Mátyás úr,

a kért adatokat összesített -statisztikai - adatként tudjuk biztosítani
havi bontásban, településsorosan költségmentesen, ha ez megfelelő, mivel a
bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 253/F. § (5) a)
pontja szerinti adatigénylésnek nem tudjuk minősíteni a közérdekű
adatigénylését.

Kérem visszajelzését, ha így megfelelő lesz a statisztika.

 

Tisztelt Magyar Bírósági Végrehajtói Kar!

Először is, szeretném köszönetemet kifejezni a gyors válaszukért, különös tekintettel a decemberi idôszak jelentette megfeszített hivatali feladatmennyiségre.

Amennyiben településsoros adatokról beszélünk, természetesen abszolút megfelel, valamint így is nagy segítség lenne a készülő kutatás szempontjából.

Sikeres boldog új évet Önöknek!

Üdvözlettel:
Bódi Mátyás

dr. Csukly Csilla, Magyar Bírósági Végrehajtói Kr

1 Attachment

  • Attachment

    rver s stat 2018 2021.xlsb

    900K Download

Tisztelt Bódi Mátyás Úr,

csatoltan küldöm a kért statisztikát.

Üdvözlettel,

 

  dr. Csukly Csilla
Adatvédelmi tisztviselő

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar

tel: 06-1/273-1595 (139)
[1]www.mbvk.hu

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.mbvk.hu/

Tisztelt dr. Csukly Csilla!

Köszönettel vettem az adatokat!
Egy utolsó kérdés;
2021.12.31-ig bezárólag, mikorra fognak rendelkezni egy hasonló adattáblával?

Legjobbakat!

Bódi Mátyás