Tisztelt Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2013. évi mérleget, költségvetési beszámolót, szakmai beszámolót, évi 5 millió forint feletti szerződéseket, melyek közzétételét elmulasztották a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 19.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

FKI Ugyfelszolgalat, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2 Attachments

Tisztelt FKI Ugyfelszolgalat!

A válaszuk érdemi része, az attachment.bin fájl megnyitása értékelhető formában sikertelen. A bin kiterjesztés átírása pdf-re, xls-re vagy xlsx-re sem segített. Ugyanakkor a kísérőlevelében két dokumentumra hivatkozott, ez pedig csak egy fájl. Kérném a hiba elhárítását, olvasható formában való újbóli közzétételt.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Tisztelt FKI Ugyfelszolgalat!

A bin átírása zip-re megoldotta a fájl megnyitásának problémáját.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter