2013-as Kecskeméti Nemzetközi Repülőnap

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Zala Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2013-as Kecskeméti Nemzetközi Repülőnapra a Kormány által, a Honvédelmi Minisztérium koordinálásával a jó tanulmányi eredményeket elérő, szociálisan nehéz helyzetben lévő gyermekek számára biztosított kétezer darab térítésmentes belépőt
- milyen kiválasztás után és kiknek ítélték oda (az iskolák és egyéb intézmények tekintetében a tanulószám pontos megjelölésével);
- ténylegesen hányan vették igénybe;
- mi lett azon belépők sorsa, amelyeket nem használtak fel.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. augusztus 29.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

H. Horváth Gyula,

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Megkeresésére a következő választ adjuk:

A szociális jegyek szétosztása során a Zala Megyei kormányhivatal úgy döntött, hogy az illetékességi területükről választanak 100fő olyan szociálisan rászoruló diákot, akik életkoruknál fogva érdeklődhetnek a katonai repülés és a katonai életpálya iránt, azonban anyagi lehetőségeik korlátozott volta miatt nem, vagy csak nehezen juthattak volna el erre a 2013. évi Kecskeméti Repülőnapra.
A kiválasztásban a kormányhivatal megkereste a megye középiskoláit, az igazgatók segítségét kérte a kiválasztáshoz. A kiválasztás során elsődleges szempontként került meghatározásra az iskolák számára, hogy a tanulmányi eredmény és a szociális rászorultság alapján végezzék a jegyek kiosztását a diákok között.
A 31 megyei tanintézményből a zalaegerszegi Ganz Ábrahám és Munkácsi Mihály Szakközépiskola és Szakiskola valamint a keszthelyi Asbóth Sándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium jelezte, hogy tanulói részt vennének a rendezvényen összesen mintegy 24 fővel.
Megkerestük a Családsegítő Szolgálatot és a megadott szempontok alapján kértük, hogy segítsenek megtalálni azokat a rászorulókat, akik érdeklődnek a rendezvény iránt. 56 főt regisztráltunk a közreműködésükkel.
A fennmaradó 20 lehetőséget a megyében található négy Nyugállományú Honvédklub részére ajánlottuk fel, akik éltek is a lehetőséggel.
A résztvevőktől csak pozitív visszajelzéseket kaptunk. Rendkívül hálásak voltak, amiért láthatták a rendezvényt, és maradandó élménnyel gazdagodhattak.

Üdvözlettel:

H. Horváth Gyula
kommunikációs munkatárs
Zala Megyei Kormányhivatal
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.
Telefon: +36 (92) 507-782; +36 (20) 927-5303
E-mail: [email address];
www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

idézett részek megjelenítése

Tisztelt H. Horváth Gyula!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin