2013-as Kecskeméti Nemzetközi Repülőnap

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Veszprém Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2013-as Kecskeméti Nemzetközi Repülőnapra a Kormány által, a Honvédelmi Minisztérium koordinálásával a jó tanulmányi eredményeket elérő, szociálisan nehéz helyzetben lévő gyermekek számára biztosított kétezer darab térítésmentes belépőt
- milyen kiválasztás után és kiknek ítélték oda (az iskolák és egyéb intézmények tekintetében a tanulószám pontos megjelölésével);
- ténylegesen hányan vették igénybe;
- mi lett azon belépők sorsa, amelyeket nem használtak fel.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. augusztus 29.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Igazgato (Veszprém),

2 Attachments

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Mellékelten megküldöm Önnek a 2013-as Kecskeméti Nemzetközi Repülőnappal
kapcsolatos közérdekű adatigénylésére vonatkozó tájékoztatást.

 

 

 

Veszprém, 2013. szeptember 12.

 

 

Üdvözlettel:

 

[1]mocímer.jpg Dr. Vadlek Krisztina igazgató

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. | Mobil: 06 20 5526-294
| Tel.: 06 88 579-301 | Fax: 06 88 579-349

E-mail: [2][email address] | Web:
[3]www.kormanyhivatal.hu

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Veszprém Megyei Kormányhivatal!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin