2013-as Kecskeméti Nemzetközi Repülőnap

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Vas Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2013-as Kecskeméti Nemzetközi Repülőnapra a Kormány által, a Honvédelmi Minisztérium koordinálásával a jó tanulmányi eredményeket elérő, szociálisan nehéz helyzetben lévő gyermekek számára biztosított kétezer darab térítésmentes belépőt
- milyen kiválasztás után és kiknek ítélték oda (az iskolák és egyéb intézmények tekintetében a tanulószám pontos megjelölésével);
- ténylegesen hányan vették igénybe;
- mi lett azon belépők sorsa, amelyeket nem használtak fel.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. augusztus 29.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Skriba László, Vas Megyei Kormányhivatal

1 Attachment

Tisztelt Erdélyi Katalin Asszony!

 

Főigazgató asszony megbízásából mellékelve küldöm meg a
VAB/FOIG/45-170/2013. iktatószámú, „tájékoztatás közérdekű adatokról a
2013. évi Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató rendezvény
vonatkozásában” tárgyú levelet.

 

 

Tisztelettel:

 

Skriba László

ügyintéző

 

Vas Megyei Kormányhivatal

Koordinációs és Szervezési Főosztály

9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.

E-mail: [1][email address]

Honlap: [2]http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas

Tel.: 06-94-517-156

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Skriba László!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin