2012 és 2021 közötti hatásvizsgálati beszámolók, valamint egyes hatásvizsgálati lapok kiadása

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. made this Közérdekűadat request to Igazságügyi Minisztérium

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a) a következő törvények elfogadására irányuló törvényjavaslatok tervezetének egyeztetése során elkészített, az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról szóló 12/2016. (VI. 29.) MvM rendelet 4. § (4) bekezdése, valamint a 24/2011. (VIII. 9.) KIM rendelet 4. § (4) bekezdése szerinti hatásvizsgálati lapokat:
aa) a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény,
ab) a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény,
ac) a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról szóló 2020. évi CXIX. törvény, valamint
d) a 2012-2021 évekre vonatkozóan az igazságügy-miniszter által elkészített, az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról szóló 12/2016. (VI. 29.) MvM rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 24/2011. (VIII. 9.) KIM rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontja szerinti hatásvizsgálati beszámolókat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. július 6.

Üdvözlettel:

dr. Bodoky Tamás Richárd
ügyvezető
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

1 Attachment

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Tárgy: tájékoztatás

Tisztelt Címzett!

Megkeresésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

Tisztelettel:
Igazságügyi Minisztérium

idézett részek megjelenítése

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

1 Attachment

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Tárgy: tájékoztatás

Tisztelt Címzett!

Megkeresésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

Tisztelettel:
Igazságügyi Minisztérium

idézett részek megjelenítése