2012. évi NEA-pályázatok eredménylistája

Az igénylés sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Emberi Erőforrás Támogatáskezelő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2012. évben a Nemzeti Együttműködési Alap minden szakmai pályázata tekintetében az alábbi adatokat: pályázatonként a nyertes pályázók neve és az általuk elnyert pályázati összeg, valamint pályázatonként az elutasított pályázók neve, illetve az elutasítás oka.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. április 11.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Info (EMET), Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Tisztelt Levélíró!

 

Szeretnénk tájékoztatni, hogy az [1][Emberi Erőforrás Támogatáskezelő request email] e-mail cím az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő Főigazgatóságának központi e-mail elérhetősége.
Az intézmény honlapján ([2]www.emet.gov.hu) megtekinthető az egyes szakmai
programokhoz kapcsolódó közvetlen e-mail és telefonos elérhetőség. Kérjük,
hogy szakmai programok vonatkozásában a továbbiakban a gyorsabb ügyintézés
érdekében a honlapon található közvetlen elérhetőségekre írni
szíveskedjen.

 

Köszönettel:

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 

idézett részek megjelenítése

Info (EMET), Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Tisztelt atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft!

Köszönjük, hogy adatigénylésével az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz fordult.

Hivatkozva az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 29. § (2) bekezdésére tájékoztatom, hogy a 2013. április 12-én a [FOI #1057 email] elektronikus levélcímről érkezett – „Közérdekűadat igénylés - 2012. évi NEA-pályázatok eredménylistája” tárgyú – közérdekű adatigénylés jelentős terjedelme miatt az igény teljesítésére nyitva álló határidő 15 nappal meghosszabbításra került.

Kérem szíves türelmét a kért adatok összeállításáig.

Üdvözlettel:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

idézett részek megjelenítése

Info (EMET), Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

3 Attachments

Tisztelt atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft!

 

A 2013. április 12-én a [1][FOI #1057 email]
elektronikus levélcímről érkezett közérdekű adatigénylésre vonatkozó
adatokat a csatolt táblázatok tartalmazzák.

Köszönjük megkeresésüket és türelmüket!  

Üdvözlettel:

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 

idézett részek megjelenítése

Info (EMET), Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Info (EMET) would like to recall the message, "Közérdekűadat igénylés - 2012. évi NEA-pályázatok eredménylistája".

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

Info (EMET), Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

2 Attachments

Tisztelt atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft!

 

A 2013. április 12-én a [1][FOI #1057 email]
elektronikus levélcímről érkezett közérdekű adatigénylésre vonatkozó
adatokat a csatolt táblázatok tartalmazzák.

Köszönjük megkeresésüket és türelmüket!  

Üdvözlettel:

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 

idézett részek megjelenítése