Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Munkabéren felüli juttatások 2021-ben'.


LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG | KABINET 
ADATVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLY 
1055 Budapest, Markó utca 16. | 1372 Budapest, Pf.: 438 
Telefon: (1) 354-5629 | E-mail: [email protected] 
 
ABOIGA//1-9/2023. 
Digitálisan 
aláírta:  dr. 
 
 
ELEKTRONIKUSAN 
ALÁÍRTA: 
Katona Attila 
 
 
dr. Katona Attila 
 
osztályvezető ügyész 
Dátum: 
2023.01.11 
 
12:50:17 +01'00'
IMRE ANDRÁS úrnak 
[email protected] 
 
 
 
Tisztelt Kérelmező! 
 
 
A  Fővárosi  Főügyészséghez  elektronikus  úton  előterjesztett  beadványában  leírtakra 
tekintettel  –  figyelemmel  az  ABOIGA//1-5/2022.  számú,  korábban  Önnek  megküldött 
ügyiratban foglaltakra is – az alábbiakról tájékoztatom a feltett kérdései sorrendjében.  
 
1./ Fővárosi Főügyészség Közigazgatási Jogi Osztály 
Érintett állomány: Nem vezető beosztású ügyészségi alkalmazottak 
 
Időszak: 2021.01.01. - 2021.12.31. 
 
 
 
 
 
      (adatok Ft-ban) 
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Létszám
 
 
Éves 
(fő)
jubileumi 
ruházati 
 
bérköltség 
cafetéria 
útiköltség 
jutalom 
jutalom 
költségtérítés 
11 
128 911 655 
2 581 077 
687 890 
6 118 149 
3 000 000 
8 646 000 
 
Fővárosi Főügyészség (kerületekkel együtt) 
Érintett állomány: Vezető beosztású ügyészségi alkalmazottak 
 
Időszak: 2021.01.01. - 2021.12.31. 
 
 
 
 
 
      (adatok Ft-ban) 
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Létszám
 
 
Éves 
(fő)
jubileumi 
ruházati 
 
bérköltség 
cafetéria 
útiköltség 
jutalom 
jutalom 
költségtérítés 
114 
1 343 819 422 
26 336 176 
4 372 404 
45 667 050 
31 200 000 
104 177 885 
 
2./  2021.  évre  vonatkozóan  az  ügyészségi  foglalkoztatottak  személyi  juttatásairól  szóló 
kimutatások - negyedévi bontásban - a következő címen érhetők el. 
 
1.  negyedév: http://ugyeszseg.hu/repository/mkudok78719.pdf 
2.  negyedév: http://ugyeszseg.hu/repository/mkudok62729.pdf 
3.  negyedév: http://ugyeszseg.hu/repository/mkudok46958.pdf 
4.  negyedév: http://ugyeszseg.hu/repository/mkudok32162.pdf 
 
3./  A  kimagasló,  vagy  életpálya  elismeréseként  adományozott  elismerések  –  ingyenesen, 
bárki által elérhető módon – a http://uk.kozlonyok.hu honlapon közzétett Ügyészségi Közlöny 
személyi hírek rovatában tekinthető meg. 
 


 
 
Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét. 
 
 
Budapest, 2023. január 11. 
 
 
Tisztelettel: 
 
 
dr. Katona Attila 
osztályvezető ügyész