Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Séger Bence, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

125-ös vasútvonal Mezőtúr-Orosháza szakaszán végzett pályafelújítási munkálatok, Nagyszénás vasútállomás állapotáról szóló adatigénylés

We're waiting for Séger Bence to read a recent response and update the status.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a 125-ös számú vasútvonal Mezőtúr-Orosháza szakaszain 2020 és 2021 években végzett, valamint 2022.december 31-ig esedékes pályakarbantartási- és pályafelújítási munkálatok részletes listáját (a befejezett munkálatokat napi bontásban), valamint az ezek költségeit igazoló dokumentumokat.
- a 125-ös számú vasútvonal 259. számú szelvényében elhelyezett 10 km/h sebességkorlátozás kihelyezésének indokolását.
- a Nagyszénás vasútállomáson a jegyértékesítés beszüntetésének indokolását.
- Nagyszénás vasútállomás felvételi épületének állapotát igazoló dokumentumokat.
- Nagyszénás vasútállomás akadálymentesítéséről, modernizálásáról, hangos utastájékoztatás fejlesztéséről szóló jövőbeli terveket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. augusztus 12.

Üdvözlettel:

Séger Bence

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Hivatkozással a tárgyban megjelölt adatigénylésében foglaltakra, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 29. § (1) bekezdése alapján
szíves tájékoztatására jelezzük az alábbiakat.

 

A 125-ös számú vasútvonal Mezőtúr-Orosháza szakaszain 2020. és 2021.
években végzett, valamint 2022. december 31-ig esedékes pályakarbantartási
és pályafelújítási munkálatokat tartalmazó táblázatot mellékeljük.

 

A 125-ös számú vonal 253+000–259+00 szelvényei között, 2022.07.22-én a
hőség okozta pályageometria hiba miatt került bevezetésre a 10 km/h
sebességkorlátozás.

 

Nagyszénás vasútállomáson a jegypénztár kialakításához és fenntartásához
szükséges feltételek jelenleg nem biztosíthatók, a vonatokon, az
utaskísérő személyzetnél pótdíjmentesen lehet vonatjegyet váltani.

 

Nagyszénás állomás felvételi épületének állapota átlagos, azonnali
beavatkozást igénylő épületdiagnosztikai megállapítás dokumentumban nem
található.

 

Nagyszénás vasútállomáson rövid távon nem tervezzük a vasúti pálya
felújítását, fejlesztését, azonban az állomási táblák cseréjére sor fog
kerülni. A Magyar Falu Program keretében az állomás kültéri eszközöket kap
(kerékpártároló, pad, szemetes).

 

A vasúti pálya folyamatos karbantartásával és a keletkező hibák
elhárításával biztosítjuk a biztonságos vasúti közlekedés feltételeit.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 31. § és 52. § rendelkezései szerint van
lehetősége az adatszolgáltatással kapcsolatban jogorvoslattal élni.

 

Tisztelettel:

MÁV Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Séger Bence, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.