10 millió forintos munkaügyi bírság dokumentumai a Samsung SDI Magyarország Zrt. számára

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a SAMSUNG SDI MAGYARORSZÁG Zrt. , székhely: 2131 GÖD (ALSÓGÖD) IPARTELEP . HRSZ:403., 2131 GÖD (ALSÓGÖD) SCHENEK ISTVÁN UTCA 1. (továbbiakban: Zrt.) számára a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztálya (továbbiakban: Kormányhivatal) által 2022. február 16-tól jelen adatigénylés időpontjáig kiadott munkavédelmi bírságok határozatait.

- a Pest Megyei Kormányhivatal mint munkaügyi hatóság által a Zrt. gödi telephelyén végzett hatósági ellenőrzések dokumentumait 2022. január 1-től jelen adatigénylés időpontjáig.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. május 1.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

PMKH Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály PMKH, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!
adatigénylő
Mellékelten megküldjük hatóságunk tájékoztatását közérdekű adatigénylés
tárgyú levelével kapcsolatban.
Tisztelettel:

Tisztelt PMKH Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály!

A május 1-jén küldött adatigénylésem válaszadásának 45 napra hosszabbított határideje június 16-án lejárt. A határidő lejártát követően újabb határidő hosszabbításra a 521/2020 (XI.25.) Kormányrendelet szerint nincs lehetőség. Kérem szíveskedjék a jogszabályoknak megfelelően az adatigénylésre válaszolni.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

PMKH Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály PMKH, Pest Megyei Kormányhivatal

3 Attachments

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!
adatigénylő
Mellékelten megküldjük hatóságunk tájékoztatását közérdekű adatigénylés
tárgyú levelével kapcsolatban.
Tisztelettel: