Alkossunk Várost Alapítvány

Egyéb közintézmények

Az alapítvány elsődleges célja a hagyományokra épülő, modern Nyíregyháza városarculatának kialakítása, az ehhez szükséges partnerek felkutatása. Az alapítvány tevékenységében kiemelt hangsúlyt szán a város polgárosodási folyamatának feltárására, a helytörténet kutatásának elősegítésére annak érdekében, hogy a város sok száz éves hagyományai, törekvései ismételten bekerülhessenek a közgondolkodásba. Ezen elvi alapokból kiindulva kívánjuk tanulmányozni a Magyarország, illetve Európa más városaiban jelentkező városfejlesztési és városarculati trendeket, illetve kiválasztani és Nyíregyházára adaptálni a fellelhető jó gyakorlatokat. Emellett szervező tevékenységünkkel támogatni kívánjuk azokat a kreatív, innovatív módon gondolkodó polgárokat is, akik akár városfejlesztésben, akár városszervezésben, vagy a város arculatának javításában elfogadják céljainkat.

A KiMitTud weboldal segítségével igényelt közérdekű adatok

Alkossunk Várost Alapítvány még nem kapott közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül.