Digitális Jólét Szoftver Alapcsomag közbeszerzési pályázata

Nagy Aisa made this Közérdekűadat request to Innovációs és Technológiai Minisztérium

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Innovációs és Technológiai Minisztérium munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Innovációs és Technológiai Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Digitális Jólét Kft. által kivitelezett Digitális Jólét Szoftver Alapcsomag projekthez tartozó összes szerződést, dokumentációt, illetve az árubeszerzési, utazási, és minőségbiztosítási költségek kapcsán felmerülő kérdésekre a válaszokat

https://djnkft.hu/wp-content/uploads/201...
internetes cím alatt elérhető „Digitális Jólét Nonprofit Kft.-közbeszerzési terv 2019." táblázat alábbi CPV kódjai szerint:

30200000-1, 30213200- 7, 30217200-5,
21230000-4,
98113000-8,
72000000-5,
80000000-5,
63515000-2

a) Miért és milyen célra kell:
20 darab, megközelítőleg 850.000 forintos laptop;
közel 2 millió forint értékű irodaszer, digitális szoftvertervezéshez?

b) Milyen típusú laptopokat szereztek be milyen felszereltséggel és mely viszonteladótól?

c) A minőségbiztosítás pontosan milyen elemekből tevődik össze?

d) Az utazási szolgáltatások esetében:
ki(k)nek és miért kellett repülnie/repülniük;
digitális fejlesztésnél milyen utazási díjak merülnek fel;
honnan és hova történő utazások valósultak meg;
milyen típusú személygépkocsik kölcsönzésére volt szükség, ezek mennyibe kerültek;
a szálláshelyeknek mi a pontos neve, mennyibe kerültek?

e) A társadalomtudományi és informatikai szakértői szolgáltatások nyújtásának becsült értéke miért emelkedett egységesen 20 millió forintról 326 millió forintra?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 24.

Üdvözlettel:
Nagy Aisa