Az „Értéktár program” elnevezésű műkincs-visszavásárlási program keretében megkötött szerződések

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a,„Értéktár program” elnevezésű műkincs-visszavásárlási program keretében történő kifizetések kapcsán keletkezett szerződéseket 2014.04.15-ig bezárólag

b, ezen szerződésekről, megállapodásokról született döntéseket megalapozó minden dokumentumot, így különösen a döntésre irányuló előterjesztéseket, döntési javaslatokat, az elkészült értékbecsléseket, kockázat- és hatáselemzéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. április 16.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

2 Melléklet

Tisztelt Ferencz Gábor!

 

A Magyar Nemzeti Bank vezetése a hazai és a nemzetközi jegybanki
gyakorlatban is ismert kulturális misszió folytatása érdekében döntött az
Értéktár program meghirdetéséről, ennek szakmai felügyeletére felállításra
került a kulturális nemzeti intézmények vezetőiből álló tanácsadó
testület, az MNB igazgatósága elfogadta a tanácsadó testület működési
szabályait, ugyanakkor éppen az alapos és körültekintő előkészítés
időigényére is tekintettel műkincsvásárlásra és ezzel kapcsolatos
kifizetésre nem került sor. Így az MNB nem vásárolta meg sem a sajtóban
megjelent Andrea Guarnieri hegedűt, sem pedig Pieter Brueghel festményét.

 

Az MNB Értéktár programjához hasonló tevékenységet folytat és jelentős
művészeti gyűjteménnyel rendelkezik az osztrák, a belga, a cseh, a német,
az észt, a görög, a ciprusi, a finn, az olasz, a luxemburgi, többek között
a holland, a spanyol és a brit jegybank is (a felsorolás nem teljes).

    

Tekintettel arra,  hogy az Értéktár program keretében vásárlás még nem
történt,  kifizetésekhez kapcsolódó dokumentumokról nem tudunk
tájékoztatást adni.

Üdvözlettel:

 

 

[1]cid:[email protected] Magyar Nemzeti Bank

  Kommunikáció

Kommunikációs és protokoll főosztály  

 

Tel.: + 36 (1) 428-2751

Fax:  + 36 (1) 429-8000

E-mail: [2][email protected]  

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése