Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Műtárgykölcsönzések IMM'.

Tartós kölcsönök 
A  normál  kiállítási  időtartamot  (rendszerint  maximum  1  év)  meghaladó  kölcsönzéseket  külön 
nyilvántartjuk,  és  ezekről  naprakész  listát  vezetünk.  Jelenleg  a  lista  2010-ben,  2014-ben  és  2015 
végén aktualizált állapota érhető el, a csatolt kimutatást ezek alapján készítettük. Ebben az esetben is 
igaz,  hogy  a  kölcsönzések  többsége  muzeális  intézmény  –  múzeum,  kiállítóhely  –  számára  történt. 
Ezek fenntartói változatosak: állam, megyei, illetve városi önkormányzatok. A tartós kölcsönzésekre 
vonatkozó  szerződéseket  maximum  5  évre  kötjük,  de  azok  –,  ha  ennek  állományvédelmi  akadálya 
nincsen  –  meghosszabbíthatóak.  A  műtárgyak  felülvizsgálatát,  helyszíni  szemléjét  minden 
hosszabbítás előtt elvégezzük. 
Kisebb mennyiségű reprezentatív tárgyat kölcsönzünk költségvetési szerveknek, így a Sándor-palota 
(köztársasági elnöki hivatal) berendezéséhez, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (illetve jogelődjei, 
így Nefmi és OKM) számára vagy a Magyar Tudományos Akadémia és intézményei számára. 
A  nem  költségvetési  szervek  számára  kölcsönzött  tárgyak  egy  része  a  múzeum  gyűjteményének 
része, de évtizedek óta beépített műtárgyként kölcsönözzük őket (Gellért Hotel, csákvári kórház). 
A  nem  költségvetési  szervek  vagy  más  múzeumok  számára  tartósan  kölcsönzött  műtárgyak  listáját 
mellékeljük. 
 
Időszaki kölcsönök 
Az  Iparművészeti  Múzeum  2006.  január  1.  és  2016.  február  29.  között  időszaki  kölcsönként  csak 
kiállítási  célra  kölcsönzött  műtárgyakat.  A  kölcsönző  intézmények  köre  igen  változatos:  bel-  és 
külföldi múzeumok, muzeális intézmények és kiállítóhelyek egyaránt szerepeltek köztük. 
Külföldi  kölcsönzéseink  listája  1997  és  2008  között  össze  van  állítva,  szükség  esetén  ezt  ki  tudjuk 
egészíteni a 2016-ig terjedő adatokkal. A kölcsönző intézmény minden esetben muzeális intézmény 
volt  (volt  közöttük  nem  állami  fenntartású  intézmény  is).  Utazó  kiállításainkról,  fontosabb 
kölcsönzéseinkről a Múzeum honlapján is beszámolunk. 
http://www.imm.hu/hu/contents/148,Jelent%C5%91s+k%C3%B6lcs%C3%B6n%C3%B6k 
A  belföldi  időszaki  kölcsönzések  nagy  száma  miatt  ezekről  összesített  listával  nem  rendelkezünk, 
iktatási  rendszerünkben  minden  kölcsönzés  iratanyaga  külön-külön  van  beiktatva  és  irattárazva, 
évenkénti  archiválással.  A  jelenleg  rendelkezésünkre  álló  adatok  alapján  időszaki  kölcsönzésre  csak 
múzeumok,  muzeális  intézmények  és  kiállítóhelyek  számára  került  sor  2006  és  2016  között. 
Többségük  állami  vagy  önkormányzati  fenntartású  múzeum,  muzeális  kiállítóhely.  Ugyanakkor 
szerepelnek köztük olyan intézmények, amelyeket közhasznú művészeti alapítványok, önkormányzati 
fenntartású  Kft-k  vagy  Kht-k  működtetnek.  A  kölcsönzés  célja  minden  esetben  kiállításon  történő 
bemutatás volt.  
Tájékoztatásul  megadjuk  az  Iparművészeti  Múzeum  kölcsönzési  szabályzatán  alapuló,  kölcsönkérők 
számára készült útmutató linkjét, amely intézményünk honlapjára vezet. A kölcsönzési szerződések a 
vonatkozó  szabályzat  alapján,  annak  mellékletét  képező  formanyomtatvány  felhasználásával 
készülnek. 

http://www.imm.hu/hu/contents/195,M%C5%B1t%C3%A1rgyk%C3%B6lcs%C3%B6nz%C3%A9s  
Amennyiben  a  nem  költségvetési  szervek  vagy  múzeumok  számára  időszaki  kiállításra  kölcsönzött 
műtárgyak  teljes  listáját  igénylik  az  elmúlt  tíz  évből  (egy  közhasznú  művészeti  alapítvány  által 
működtetett  kiállítóhely  pl.  nem  múzeum),  a  kért  adatsor  összeállítását  egy  hónapon  belül  tudjuk 
vállalni,  mert  ez  a  teljes  kölcsönzési  dokumentáció  átnézését  és  az  egyes  kiállítóhelyeknek  a 
kiállítások idején érvényes jogállása ellenőrzését igényli.