57/2012 VM rendelet (fiatal gazda pályázat)

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Vidékfejlesztési Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

az 57/2012 (VI.21.) VM rendelet alapján a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához 2012. évben igényelhető támogatások jogcímére, hány nyertes pályázatot oszottak ki?

Valamint érdeklődnék hogy képeztek-e maradvány tartalékot az esetleges peres eljárások esetére, vagy bármilyen esetre? Ha igen mekkora összegű a tartalék?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. december 5.

Üdvözlettel:
Polyák Béla

Info (VM), Vidékfejlesztési Minisztérium

 

A Vidékfejlesztési Minisztériumnak küldött elektronikus levele
megérkezett.

Szíves türelmét kérjük, míg munkatársaink beadványát megválaszolják.

 

Üdvözlettel:

Vidékfejlesztési Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatok Osztálya

idézett részek megjelenítése

Lakatos Lilla, Vidékfejlesztési Minisztérium

Tisztelt Polyák Béla Úr!

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához 2012. évben igényelhető támogatással kapcsolatos közérdekű adat igénylését a Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya köszönettel megkapta.
Tájékoztatom, hogy beadványát PTKF/2547-1 / 2012. ügyiratszámon az ügyben illetékes Agrárfejlesztési Főosztálynak továbbítottuk. További tájékoztatás tőlük várható.

Minden jót kívánok!

Tisztelettel:

Lakatos Lilla
társadalmi kapcsolatok referens

Vidékfejlesztési Minisztérium
Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya

1055 Budapest, Kossuth tér 11.
e-mail: [email address]

 Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt!

idézett részek megjelenítése

Farkas Orsolya, Vidékfejlesztési Minisztérium

3 Attachments

 

[1]Videkfejlesztesi_miniszterium

 

Agrárfejlesztési Főosztály

 

 

 

Iktatószám: AfF/759/2012 Ügyintéző: Farkas Orsolya

Telefon: 795-5310

E-mail: [2][email address]

 

 

Polyák Béla

Úr részére

 

Kizárólag elektronikus formában

 

 

Tárgy: Közérdekű adat igénylése fiatal gazda pályázattal kapcsolatban

 

 

 

Tisztelt Polyák Béla úr!

 

 

Az Agrárfejlesztési Főosztályra érkezett közérdekű adatok igénylésére az
57/2012. (VI.21.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető
támogatások részletes feltételeiről szóló VM rendelettel kapcsolatban a
következő információkat nyújtjuk Önnek további szíves felhasználásra:

 

-   a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához 2012. évben igényelhető
támogatások jogcímére a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján 931
ügyfél kapott támogató határozatot, valamint

-   az intézkedésre külön maradvány keret nem került meghatározásra, a
kifizetések a beérkezett bírósági ítéletek alapján a visszafolyó
támogatási összegekből kerülnek teljesítésre.

 

 

Budapest, 2012. december 19.

 

 

Üdvözlettel:

Gaálné Dári Katalin

főosztályvezető

 

megbízásából:

 

Farkas Orsolya

Szaktanácsadási referens

[3]vm_arculat_gif_100621[2] 

 

Vidékfejlesztési Minisztérium

Agrárfejlesztési Főosztály

1055 Budapest, Kossuth tér 11.

telefon: +36-1-795-5310

fax: +36-1-795-0090

e-mail: [4][email address]

web: [5]www.kormany.hu

 

P Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az
e-mailt.

 

 

 

idézett részek megjelenítése