Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Rendőrségi fogdán fogva tartottak száma'. 
ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
HIVATAL 
 
 
 
Tárgy: közérdekű adatkérés   
Ügyintéző: dr. Ligeti Laura r. szad. 
 
 
 
 
Magyar Helsinki Bizottság 
 
 
[email protected] 
 
 
 
Tisztelt Magyar Helsinki Bizottság! 
 
 
Az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII. 
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdésére hivatkozással 2024. január 30. napján 
megküldött  közérdekű  adatigénylésével  kapcsolatban  tájékoztatom,  hogy  a  válaszadásra  az 
Infotv.  29.  §  (2)  bekezdésében  foglaltak  alapján  15  nappal  meghosszabbított  határidő 
figyelembe vételével kerül sor. 
 
 
Budapest, időbélyegző szerint  
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 

dr. Boros Gábor r. ezredes 
 
rendőrségi főtanácsos 
 
mb. hivatalvezető 
 
 
 
Cím: 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 
Telefon: +36 (1) 443-5797, 30-777, 
KÉR azonosító: ORFK 
E-mail: [email protected]  

ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
29000-197/23-27/2024.KOZA