Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Közérdekű adatigénylés a kérdés hogy az állami szervek azt csinálják-e, amit leírtak a közfeladataikról?'.Dr. Péterfalvi Attila András
 
 
 
 
Ügyiratszám: NAIH-3142-3/2024 
 
 
 
 
Kiss László részére 
 
[email protected]> 
 
Tárgy: Tájékoztatás kérése 
 
Tisztelt Uram! 
Ön  2024.  február  1-én  a  KiMitTud  elektronikus  felületen  keresztül  az  alábbi  kérdéssel  fordult  a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság): 
„Az információszabadsággal kapcsolatban a következő adatigénylést terjesztem elő. 
 
Kérem,  szíveskedjen  megírni,  hogy  közérdekű  adatigénylés-e  az,  ha  az  adatigénylő  bármelyik 
közfeladatot  ellátó  szervtől  olyan  információt  kér,  hogy  a  jogszabályokban,  szabályzatokban, 
közleményekben,  tájékoztatókban,  vagy  bármilyen  más  módon  megismerhető  írásos 
kommunikációban vele kapcsolatban leírtaknak megfelelően végzi-e feladatait, tevékenységét.  
 
Például  az  a  szervhez  intézett  kérdés,  információkérés,  hogy  egy  jogszabályban  meghatározott 
feladatot  egy  szerv  ténylegesen    a  jogszabályban  leírtaknak  megfelelően  végez-e,  vagy  hogy 
pontosan  hogy  végez  el,  közérdekű  információ  kérésének  tekinthető-e,  vagy  van  valamilyen,  az 
adatigényléstől  eltérő  másik  jog  arra,  hogy  bárki  ilyen  tájékoztatást  kérhessen  bármely  állami 
szervtől a szerv működését, tevékenységét il etően.” 
 
Tájékoztatom, hogy a Hatóság közérdekű adatigényt a feltett kérdésekben azonosítani nem tudott.  
A Hatóság a levélben foglaltakat konzultációs kérdésekként azonosította, amelyek megválaszolása 
érdekében  kérem,  hogy  szíveskedjék  a  Hatóság  [email protected]  elektronikus 
elérhetőségén keresztül a közvetlen postai vagy elektronikus levelezési címét megküldeni.   
Budapest, elektronikus aláírás szerint  
 
 
 
 
 
 
 
Üdvözlettel: 
Dr. habil. Péterfalvi Attila 
 elnök, c. egyetemi tanár 
 
Melléklet: nincs 
Kérem, válaszában hivatkozzon a levél ügyiratszámára! 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1055 Budapest 
Tel.: +36 1 391-1400 
naih.hu/adatkezelesi-tajekoztatok 
Falk Miksa utca 9-11. 
KR ID: 429616918 
[email protected]