Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos adatigénylés'. 
Budapest Főváros XIV. Kerület 
 
Zuglói Polgármesteri Hivatal 
Jegyző 
>>>1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 
 
 
Ügyintéző: dr. Somodi Melinda 
 
Ügyiratszám: 1/10487-2/2023 
Tárgy: értesítés határidő hosszabbításról 
Erdősi Éva 
részére
 
e-mail: [email protected] 
 
Tisztelt Erdősi Éva! 
 
Hivatalunkhoz 2023. április 26-án érkezett közérdekű adatigénylésére tekintettel tájékoztatom, hogy 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
29.§ (2) bekezdése alapján az adatszolgáltatás határidejét 15 nappal meghosszabbítom. 
 
Budapest, „időbélyeg szerint” 
Tisztelettel 
 
dr. Tiba Zsolt 
                                                                                                                           jegyző