Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Információszabadság Hatóság eltüntette közérdekből nyilvános adatait'.Dr. Péterfalvi Attila András
 
 
 
 
Ügyiratszám: NAIH-2272-2/2023. 
 
Mel éklet: 1 db 
 
 
 
Kiss László 
[email protected] 
 
 
Tárgy: közérdekű adatigénylés 
 
 
 
Tisztelt Adatigénylő! 
 
 
A  2023.  január  30-án  a  KiMitTud  adatigénylő  rendszeren  keresztül  benyújtott  közérdekű 
adatigénylésében az alábbi jelzéssel és adatmegismerési kéréssel fordult a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság): 
 
„[K]érem,  szíveskedjen  elektronikus  másolatban  megküldeni  részemre  az  Információszabadság 
Hatóság által hozzáférhetetlenné tett, a Hatóság által fenntartott adatbázisok, il etve nyilvántartások 
leíró  adatainak  (név,  formátum,  az  adatkezelés  célja,  jogalapja,  időtartama,  az  érintettek köre,  az 
adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba 
bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatainak a hatósági online felületen, 
közérdekű  adatokon  belüli  pontos  elérhetőségét,  miután  a  törvénysértő  állapotot  (közérdekből 
nyilvános adatok hozzáférhetetlenné tétele, hozzáférhetetlensége) megszüntette. 
 
Pontosítás: hozzáférhetetlenség helye: Információszabadság Hatóság honlapja / Közérdekű adatok 
/ 2.6. […]” 
 
Köszönjük  jelzését,  és  közérdekű  adatigénylése  vonatkozásában  a  Hatóság  tájékoztatja,  hogy 
pótlásra kerültek a https://www.naih.hu/kozerdeku-adatok/2-tevekenysegre-mukoedesre-vonatkozo-
adatok/2-6-a-szerv-nyilvantartasai  
elérési  úton  megismerhető  adatok.  Ezzel  egyidejűleg  jelen 
levelem  mellékleteként  is  megküldöm Önnek  a  Hatóság  által  vezetett  nyilvántartásokra vonatkozó 
adatokat. 
 
 
Budapest, elektronikus aláírás szerint 
 
 
 
 
Dr. Péterfalvi Attila 
 
elnök 
 
c. egyetemi tanár 
 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
1055 Budapest 
Tel.: +36 1 391-1400 
[email protected] 
Falk Miksa utca 9-11. 
Fax: +36 1 391-1410 
www.naih.hu