Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Vízvédelmi vizsgálatok dokumentációi'.
Katus Eszter
részére
Elektronikus úton továbbítva
[email protected]

Iktatószám: BA/2/00099-6/2022.
Ügyintéző: dr. Jakab Réka
Tárgy: Tájékoztatás adatkérés 
kapcsán
Elérhetőség: 72/507-089
Tisztelt Katus Eszter!
A   Baranya   Megyei   Kormányhivatal   részére   2022.   október   25.   napján,   elektronikus   úton   érkezett,
„Közérdekűadat   igénylés   –   Vízvédelmi   vizsgálatok   dokumentációi”   tárgyú   adatkérésére   válaszolva
tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény   29.   §   (2)   bekezdésében   foglalt   körülményekre   tekintettel,   az   adatszolgáltatás   határidejét   15
nappal meghosszabbítom.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.
Pécs, 2022. 
Tisztelettel:
Dr. Horváth Zoltán
főispán
7623 Pécs, József Attila u. 10.
: +36 72 507 001
: [email protected]
Honlap: www.bamkh.hu